15 Ağustos 2018

EDU’nun “Bütünsel İşletme Yönetimi ve Finansal Etkileri” eğitimi tamamlandı

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, birikimlerini ve tecrübelerini daha geniş kitleler ile paylaşmak, sürekli gelişime inanan profesyonellere güvenilir bir destek sağlamak amacıyla genel katılıma açık eğitim programlarından “Bütünsel İşletme Yönetimi ve Finansal Etkileriprogramı katılımcıları sertifikalarını aldılar.


“Bütünsel İşletme Yönetimi ve Finansal Etkileri” başlıklı eğitim programı 27 Mayıs – 17 Haziran 2017 tarihleri arasında Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşti. Dersler Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Soner, Game Solution Türkiye Operasyon Müdürü Cenk Enhoş ve Dr. Murat Buket tarafından verildi.  

Bütünsel İşletme Yönetimi ve Finansal Etkileri programı ile katılımcılara, iş ve yönetimin tüm fonksiyonlarına bütünsel bir bakış açısı kazanarak, alacakları iş kararlarının diğer fonksiyonlara ve özellikle finansa etkilerini yaşayarak öğrenebilecekleri bir platform sağlandı.  En iyi öğrenme yöntemlerinden biri olarak kabul edilen, yaparak-yaşayarak öğrenmeyi iş yönetimi simülasyonu ile katılımcılara aktarmayı hedefleyen programda, katılımcılar işletme ekonomisininin temelleri, bilanço ve gelir tabloları, rekabetçi stratejiler ile bu stratejilerin nasıl oluşturulduğu konusunda beraber çalışıp birlikte kararlar aldılar. Programın sonunda katılımcılar bir firmanın uzun vadede başarılı kalması için neler gerektiğinin yanı sıra, pazarlama, liderlik, operasyon yönetimi, strateji, finans ve iş modeli konularında da pratik bilgiler edindiler.

Programın ilk modülünde dersler Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf Soner tarafından verildi. “Bütünsel İşletme Yönetimi” başlıklı derste; “Müşterileri Yönetmek: Pazarlama”, “Çalışanları Yönetmek: Liderlik”, “İşi Yönetmek: Operasyon Yönetimi”, “İstikameti Yönetmek: Strateji”, “Parayı Yönetmek: Finans” ve “Tümünü Bir Araya Getirmek: İş Modeli” başlıkları ele alındı.

“Finansal Yönetim” başlığını taşıyan ikinci modül Dr. Murat Buket tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde; “Finansal Yönetimin İşletme Organizasyonunundaki Yeri”, “Stratejik Çerçevede Finansal Yönetim”, “Bilanço”, “Gelir Tablosu”, “Nakit Akışı”, “Temel Finansal Hedef ve Göstergeler”, “Temel Finansal Performans Göstergeleri” ve “MIS (Bilgi Yönetim Sistemi) Bazlı Mali Analiz Örnek Vaka Çalışması” işlendi.

Game Solution Türkiye Operasyon Müdürü Cenk Enhoş tarafından verilen “Ökonomikus, Similasyon, Fasilitatör” başlıklı son modülde, öncelikle, ‘Nakit akışı’ kavramının birebir tecrübe yoluyla gözlemlenmesini amaçlayan bu simülasyon ayrıca işletme ekonomisinin temel kurallarını aktarııldı. İş hayatı ile ilgili teorik bilgileri pratiğe geçirmek için bir platform oluşturan simülasyon, bunları yaparken iş yönetimi sürecine bütüncül bakabilme perspektifi kazandırmayı hedefledi. Simülasyon, bunların yanında ayrıca finansal tabloların analizi, bu analizlerin kullanımı yoluyla daha tutarlı stratejiler oluşturulması ve bir işletmedeki, finansa yakın ya da uzak tüm yöneticilerin güncel hedefler, göstergeler ve duruma aynı ölçüde hakim olmalarını amaçladı. Modülde; “Bütçe ve Nakit Akış Planlaması”, “Kâr-Zarar Hesabı”, “Bilanço Hesabı ve Analizi”, “Maliyet ve İşletme Muhasebesi” ile “Liderlik ve İş Yönetimi” konuları ele alındı.