“Geleceğin Mesleklerine Bugünün Penceresinden Bakalım” Paneli

Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen  “Geleceğin Mesleklerine Bugünün Penceresinden Bakalım” Paneli 8 Mayıs 2017 tarihinde Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleşti.

Moderatörlüğünü gazeteci Emin Çapa'nın yaptığı “Geleceğin Mesleklerine Bugünün Penceresinden Bakalım” Paneli'nde Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Öğretim Üyesi Selçuk Artut, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik Programı Öğretim Üyesi Canan Atılgan, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Programı Öğretim Üyesi Çağla Aydın, Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Çağrı Haksöz,  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve 'Bilişim Teknolojileri ve Veri Analitiği' Yüksek Lisans Programları Yöneticisi Hasan Sait Ölmez konuşmacı olarak yer aldı. 


Bilim ve teknolojinin büyük bir hızla ilerlediği günümüzde, mesleklerin değişmeden kalması düşünülemez. Sonuçları günlük hayatımıza hızla yansıyan bilimsel buluşlar ve teknolojik imkânlar, var olan mesleklerin daha farklı biçimlerde yapılmasını zorunlu kılarken, kısa süre önce hiç birimizin hayatında var olmayan yeni uzmanlık alanları da süratle doğmaya, gelişmeye devam ediyor. Bu hıza yetişebilmek ancak çağın gereklerine uygun eğitimi almış bireylerin yetişmesiyle mümkün olacak. Çağın gereklerine uygun eğitimi alan bireyler, dünün gerektirdiği yetkinliklerin ötesinde donanıma sahip olmalı. Bu unsurları da göz önünde bulundurarak rehber öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen “Geleceğin Mesleklerine Bugünün Penceresinden Bakalım” panelinde geleceğin yeni meslek alanları nelerdir, bu alanlarda başarılı olacak gençleri nasıl yetiştirebiliriz gibi konular tartışıldı. Panel sonunda rehber öğretmenlerin sorularını panelist öğretim üyeleri yanıtladı.