6 Eylül 2017 ELAE 2. Aşama Sınav Sonuçları

6 Eylül 2017 ELAE sonuçları için tıklayınız.

AÇIKLAMALAR

 Sınav sonuçları ile ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir:

 SL (Satisfactory in the ELAE): 6 Eylül 2017 ELAE sınavında yeterli başarıyı sağlayan ve 2017 -2018 Güz döneminde fakültelerine Freshman statüsünde başlamaya hak kazanan öğrencilerimizi gösterir.

EL: (Exempt from the ELAE): 6 Eylül 2017 ELAE sınavından muaf olan öğrencileri gösterir. Bu öğrencilerimiz 2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde fakültelerine Freshman statüsünde başlamaya hak kazanmışlardır.

UL (Unsatisfactory in the ELAE): 6 Eylül 2017 ELAE sınavında yeterli başarıyı gösteremeyen adayları gösterir.

 NA (Non-attendance): Sınava katılmayan adayları gösterir. NA notu, “UL” notu gibi değerlendirilir.

 Not Baremleri aşağıdaki gibidir:

SL not baremleri  

UL not baremleri

A-SL:85-100 
B-SL:75-84 
C-SL:65-74

D-UL:55-64

E-UL:45-54 
F-UL: 0-44

 

 6 Eylül 2017 ELAE’ ye giren lisansüstü adaylar, sınav sonuçlarını bağlı bulundukları fakültelerden öğreneceklerdir.

Beklemeli veya dışarıda hazırlanan statüsünde olan ve 6 Eylül 2017  ELAE’ den  UL notu alan öğrenciler; TGY derslerine devam etmek istiyorlar ise 11 Eylül’de yapılacak olan Seviye belirleme sınavına girmelidirler. Sınava TGY’de Devam dilekçesi vermiş olan öğrenciler girebileceklerdir. Sınav ile ilgili duyuru web sayfasında bulunan “Duyurular”dan kontrol edilebilir.

 

Yaz okulu sonunda  U notu alan öğrencilerden, 2017-2018 Akademik Yılı Güz döneminde TGY derslerine devam etmek isteyenlerin  “TGY’de devam dilekçesi” ve devam etmek istemeyenlerin “Dışarıda Hazırlanan Dilekçesi” ile en geç 8 Eylül, 2017 Cuma günü saat 17:00’ ye kadar dilekçelerini Diller Okulu Direktörlüğü’ ne elden teslim etmeleri ya da dilekçeyi doldurup, fotoğrafını çekip mail ile aslituan@sabanciuniv.edu’ya göndermeleri (daha sonra aslını vermek koşulu ile) gerekmektedir. 

TGY’de Devam Dilekçe örneği için tıklayınız.

Dışarıda Hazırlanan Öğrenci Başvuru Formu için tıklayınız.

Başarılar dileriz,

Diller Okulu Direktörlüğü