Güneydoğu Avrupa’nın Enerji Güvenliği paneli

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi  (IICEC) ve Güneydoğu Avrupa Enerji Enstitüsü (IENE), 15 Kasım 2017 Çarşamba günü Minerva Palas’ta "Güneydoğu Avrupa’nın Enerji Güvenliği" başlıklı ilk ortak etkinliklerini gerçekleştirdi. 

 

Sn. Costis Stambolis’in (İcra Direktörü, IENE) sunumundan sonra Büyükelçi Mithat Rende ve Sabancı Üniversitesi Emeritus Profesör Ahmet Evin’in yer aldığı, IICEC Direktörü Prof. Carmine Difiglio’nun modere ettiği panel gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında enerji sektöründen yöneticiler, enerji alanındaki kuruluşların üst düzey temsilcileri, konsolosluk çalışanları ve Sabancı Üniversitesi Enerji Teknolojileri ve Yönetimi programı öğrencileri vardı. Etkinlik, resepsiyon ile devam etti.   

Costis Stambolis’in sunumu IENE’nin SE Europe Energy Outlook 2016/17 isimli raporundan konular içermekteydi.  Panelde ele alınan bazı konular aşağıdaki gibidir: 

• Enerji güvenliğinin tanımlanması (uygun fiyatlı ve kesintisiz enerji arzının sürdürülebilir bir biçimde sağlanması)

• AB ve Güneydoğu Avrupa’daki enerjinin güvenliğinin değerlendirilmesi

• Güneydoğu Avrupa'da AB'nin enerji güvenliği stratejisini ve enerji güvenliği konularının tartışılması

• Avrupa'daki doğalgaz ve elektrik piyasalarının özetlenmesi

• Bölgedeki doğalgaz rolünün vurgulanması

• Güney Gaz Koridoru ve geleceğinin öneminin açıklanması

• Türkiye, nasıl Güneydoğu Avrupa için bir doğal gaz ticaret merkezi olabilir?

Stambolis konuşmasını Güneydoğu Avrupa'da pazar liberalizasyonunun geleceğini, liberalizasyonun sağladığı iş fırsatlarını ve Güneydoğu Avrupa'daki enerji sektörünün finansman imkanlarını değerlendirerek sonuçlandırdı. 

Sunumun ardından, Emeritus Profesör Ahmet Evin, fosil yakıtlarla zengin coğrafi konumu ve komşularının bulunmasının Türkiye'nin AB enerji güvenliğindeki rolünü arttırdığına dikkat çekti. Evin tarafından ele alınan bir başka husus ise, Rusya'nın doğalgaz kaynaklarına hakim olmaya çalıştığı bir bölgede Türkiye'nin enerji güvenliğine nasıl en iyi şekilde katkıda bulunabileceğiydi.

Büyükelçi Mithat Rende, Türkiye'nin enerji karışımının iyileştirilmesi ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemini vurguladı; Avrupa enerji güvenliğine katkıda bulunmak için önemli projeleri geliştirdiğini belirtti. 2006 krizini takiben Güney Gaz Koridoru’nun öneminden bahsetti. Rende, Türkistan'ın TANAP ve TAP ile birlikte güney enerji güvenliğinin omurgaları olduğunu söyledi. Yetkili, yenilenebilir enerjilerin enerji paylaşımını artırdıklarını ve iklim değişikliği ile mücadele önceliğini dikkate alarak artmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kapanış konuşmasında Costis Stambolis, Türkiye'nin artan enerji talebine değindi. Stambolis, istatistiklerin Türkiye'nin Avrupa'daki iki numaralı enerji tüketicisi olduğunu gösterdiğini ve bu sağlam tutumu koruyacağını belirtti. Stambolis, Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını gidermek için yenilenebilir kaynaklarda ve nükleer alanda bir takım mega projeleri olduğunu söyledi ve TANAP aynı zamanda büyük bir proje olsa da, diğer ülkeler tedarik etme kabiliyetini artırabilmek için 30 bcm'ye kadar büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.