Araştırma Altyapıları Kurulu’ndan SUNUM’a Yeterlilik Belgesi

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), TC. Kalkınma Bakanı başkanlığında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile T.C. Millî Eğitim Bakanı’ndan oluşan Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterlik kararı verilen Türkiye’deki ilk dört merkezden biri oldu. 


SUNUM Direktörü Fazilet Vardar’a Yeterlilik Belgesi, 15 Şubat tarihinde T.C. Kalkınma Bakanlığı’nda düzenlenen törende Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Emre Sadık Aydın tarafından takdim edildi. 

6550 sayılı “Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun” kapsamında, Araştırma Altyapıları Kurulunun 16/08/2017 tarihli 2017/1 sayılı Kararı uyarınca SUNUM’a 5 yıl süre ile yeterlilik verildi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi (İBG), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTU-MEMS) ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) yeterlilik alan diğer merkezler arasında yer aldı.