16 Ağustos 2018

Dünden Bugüne Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin ilki 2006 yılında verildi. Konusu "Türkiye’nin Yeni Jeopolitik Ortamı: Politikalarda Sorunlar ve Yeni Açılım Fırsatları" olarak belirlenen ilk ödülde birincilik ödülüne Lerna K. Yanık, ikincilik ödülüne Ian O. Lesser, üçüncülük ödülüne ise Demet Yalçın ve Suat Kınıkoğlu layık görüldü. 

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Türkiye’de sosyal bilim alanında saygın araştırmaları teşvik etmek, dünyada Türkiye hakkında entelektüel merak uyandıracak seçkin araştırma örnekleri çıkarmak amacıyla, “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü”nü 2006 yılında ihdas etti. 

2006 Araştırma Ödülü Konusu: Türkiye’nin Yeni Jeopolitik Ortamı: Politikalarda Sorunlar ve Yeni Açılım Fırsatları

2006 yılında ilk kez verilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü’nün konusu güncel uluslararası siyaset odağında olmuştur. Katılımcılardan, Türkiye’nin komşu bölgelerindeki değişiklikler ve bu değişikliklere nasıl yanıt verebileceği ile ilgili temel konuların ele alındığı, deneme yazısı uzunluğundaki özgün çalışmalar beklenmiştir. Bölgede, daha geniş bir Avrupa’da ve transatlantik ilişkiler üzerinde Türkiye’nin potansiyel rolü; Türkiye’nin AB, Rusya, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu komşuları ve Orta Asya ile ilişkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir.

Soldan sağa: Demet Yalçın, Suat Kınıkoğlu, İlter Turan, Ian O. Lesser, Lerna K. Yanık, Paul Wolfowitz, Güler Sabancı, Strobe Talbott, Philip Gordon