Dünden Bugüne Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin ilki 2006 yılında verildi. 2009 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü sahibi Kabir Tambar, 2010 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü sahibi Juliette Tolay oldu.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Türkiye’de sosyal bilim alanında saygın araştırmaları teşvik etmek, dünyada Türkiye hakkında entelektüel merak uyandıracak seçkin araştırma örnekleri çıkarmak amacıyla, “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü”nü 2006 yılında ihdas etti. 

2009 Araştırma Ödülü Konusu: Günümüzde Türk Toplumu ve Siyasetinde Çoğulculuk

2009 yılında yarışma, günümüz Türkiye’si üzerinde çalışmalar yapan ve sosyal bilimlerin herhangi bir disiplininde çalışan tüm akademisyenlere açılmıştır. Katılımcıların, ‘çoğulculuk’ kavramının toplum için bir fırsat ve güç kaynağı olarak konumlandırılabilmesine imkan verecek araştırma ve düşünceleri geliştirmeleri beklenmiştir. Bu doğrultuda, çoğulcu sistemleri keşfetmeye, bunların nasıl işlediğini ve birer kuvvet unsuru olarak nasıl vücuda getirilebileceğini öğrenmeye yönelik araştırmalara öncelik verilmiştir.

David Shankland, Fuat Keyman, John Waterbury, Kalypso Nicolaidis, Nilüfer Göle, Sabri Sayarı'nin jüri üyeliğini yaptığı 2009 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nde birincilik ödülüne Kabir Tambar, ikincilik ödülüne Nora Fisher Onar, üçüncülük ödülüne Murat Somer layık görüldü. 

2010 Araştırma Ödülü Konusu: Avrupa Birliği’nin Yönetişimi ve Kültürel Çeşitlilik: Türkiye’nin Katılımının Etkileri

2010 yılında katılımcılardan, Avrupa Birliği’nin yönetişiminde ‘kültürel çoğulculuğun’ ortaya koyduğu sorunlar ve fırsatların incelenmesi istenmiştir. Bu fırsat ve tehditlerin değerlendirilmesiyle, Türkiye’nin AB üyeliğinin getireceği katkının ve faydaların irdelenmesinin araştırılması talep edilmiştir.

Joost Lagendijk, Philip Robins, Raoul Motika, Sabri Sayarı, Uffe Ostergaard, Ziya Öniş'in jüri üyeliğini yaptığı 2007 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nde birincilik ödülüne Juliette Tolay, ikincilik ödülüne Akça Ataç, üçüncülük ödülüne Şener Aktürk layık görüldü.