The Future Seminar Series başlıyor

Akademik Destek Programı tarafından organize edilen "The FUTURE Seminars" serileri başlıyor. 

The FUTURE Seminer Serisi doğa bilimleri (fizik, kimya ve biyoloji) ve teknoloji alanında devam etmekte olan araştırmaları ve son gelişmeleri inceler ve tartışır.

Seminer Programı:

  • 21 Şubat 2018 - Volkan Özgüz - "From Neurons to Computers: An Engineer's Attempt to Comprehend the Human Brain" 
  • 7 Mart 2018 - Özlem Taştan Bishop - "Bioinformatics: At the Heart of Modern Biology Genomes to Diseases to Tools and Databases"
  • 14 Mart 2018 - Ali Rana Atılgan - "To be a part of a network or not to be"
  • 18 Nisan 2018 - Stuart James Lucas - "Designer Food: How will we feed the World in 50 Years' Time?"
  • 2 Mayıs 2018 - Erkay Savaş - "Crypto Revolution: Blockchain, Crytocurrencies & more"
  • 16 Mayıs 2018 - Andrew Berry - "Genomics and Your Brain: Mutation and Aging in Nerve Cells"

Bütün seminerler İngilizce yapılmaktadır ve Sabancı Üniversitesi'ndeki bütün lisans ve lisanüstü öğrencilere ve çalışanlara açıktır.