Sabancı Üniversitesi United Nations Academic Impact (UNAI) üyesi oldu

Sabancı Üniversitesi, 120'yi aşkın ülkede barış, insan hakları, sürdürülebilir kalkınma gibi global öncelikleri desteklemek üzere Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapan 1200'e yakın akademik kurum arasına katıldı.


 

United Nations Academic Impact (UNAI) nedir?

Birleşmiş Milletler Genel Meclisi tarafından başlatılmış olan UNAI girişimi, yükseköğrenim kurumları arasında araştırma ve eğitim yoluyla Birleşmiş Milletler hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaları amacıyla eşgüdüm oluşturur. Bu kurumları ve Birleşmiş Milletler'i UNAI bünyesinde bir araya getiren, ortak entelektüel sosyal sorumluluk kültürüdür.

UNAI üyesi olan her kurum, her yıl aşağıda belirtilen on ilkeden en az birini destekleyen bir aktivite tamamlamakla görevlidir. 

1)    Yoksulluk sorununa eğitimle çözüm getirmeye kararlılık;

2)    Dünya genelinde yükseköğrenim sistemlerinin kapasitesini geliştirmeye kararlılık;

3)    Cinsiyet, ırk, din ve etnik köken ayrımı olmaksızın herkese eğitim fırsatı sunmaya kararlılık;

4)    Eğitim yoluyla dünya vatandaşlığını özendirmeye kararlılık;

5)    İlgilenen herkesin yükseköğrenime devam edebilmek için gereken bilgi ve becerileri edinmesine fırsat sağlamaya kararlılık;

6)    İnsan haklarına, bu bağlamda sorgulama, fikir yürütme ve ifade özgürlüklerine kararlılık;

7)    Eğitim yoluyla kültürler arası diyalog ve anlayışı arttırmaya, öğrenilmiş hoşgörüsüzlüğü "unutturmaya" kararlılık;

8)    Eğitim yoluyla barış ve uyuşmazlık çözümünü ilerletmeye kararlılık;

9)    Eğitim yoluyla sürdürülebilirliği sağlamaya kararlılık;

10)   Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer alan ilkelere bağlılık. 

UNAI web sitesi: https://academicimpact.un.org/