16 Ağustos 2018

Dünden Bugüne Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin ilki 2006 yılında verildi. 2011 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü sahibi Kemal Kirişci, 2012 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü sahibi Oleg Grabar oldu.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Türkiye’de sosyal bilim alanında saygın araştırmaları teşvik etmek, dünyada Türkiye hakkında entelektüel merak uyandıracak seçkin araştırma örnekleri çıkarmak amacıyla, “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü”nü 2006 yılında ihdas etti. 

2011 Araştırma Ödülü Konusu: Değişen Dünya Düzeninde Türk Dış Politikası İçin Yeni Yönelimler: Sorunlar ve Fırsatlar

2011 yılında, yarışmaya gönderilen makalelerin, Türkiye’nin, iktidar değişimleri ve kaymalarının şekillendirdiği değişken dünya politikası zemininde, dış politikasını konumlandırması ve yeniden değerlendirmesi ile ilgili sorunları ve güçlükleri irdelemesi istenmiştir. Türkiye’nin dünya politikasındaki geleneksel konumunun değişmesini ya da gözden geçirilmesini sağlayabilecek olan ‘proaktif’ dış politikasının getirebileceği yararlar ve açığa çıkarabileceği güçlükler üzerinde durmaları beklenmiştir.

Malik Mufti, Martin Sampson, Mustafa Aydın, Nathalie Tocci, Riva Kastoryano, Sabri Sayarı, Üstün Ergüder'in jüri üyeliğini yaptığı 2011 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nde birincilik ödülüne Kemal Kirişci, ikincilik ödülüne Güneş Murat Tezcür ile Alexandru Grigorescu, üçüncülük ödülüne Clemens Hoffman ile Can Cemgil layık görüldü. 

2012 Araştırma Ödülü Konusu: Küresel Krizlerde Türkiye Ekonomisinin Performansı

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü kapsamında, 2012 yılında ilk defa “İslam Sanatı ve Kültürü Jüri Özel Ödülü” verilmiştir. Ödüle, yaşamı boyunca Türk ve İslam sanatına sağladığı katkılar nedeniyle, merhum bilim insanı Oleg Grabar layık görülmüştür.

Makale ödülleri tarafında ise katılımcılardan, Türkiye ekonomisinin yeni küresel sistemdeki yerini; güçlü ve zayıf yönlerini, geçmişteki ve gelecekteki küresel krizlerle baş etme gücünü ve mekanizmalarını karşılaştırmalı bir açıdan ele almaları beklenmiştir. Yazarlardan, konuların yurtiçi sektörler bazında ya da makroekonomik ölçekte yansımalarını irdelemeleri, geçmişteki politikaları ve yapısal reformları değerlendirmeleri veya ekonomik büyümenin, yurtiçi para piyasalarının büyümesi, kalkınması ve performansının sürdürülebilirliği için yeni politikalar önermeleri ya da Türkiye’deki reel sektörün şiddetli küresel şoklara açıklığını tartışmaları istenmiştir.

Dani Rodrik, Hasan Ersel, İzak Atiyas, Jeffrey Nugent, Ziya Öniş'in jüri üyeliğini yaptığı 2012 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nde jüri özel ödülüne Oleg Grabar, birincilik ödülüne Florian Misch ile Atılım Seymen, ikincilik ödülüne Alessina Le Turco ile Daniella Maggion layık görüldü.