Dünden Bugüne Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin ilki 2006 yılında verildi. 2013 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü sahibi Ergun Özbudun, 2014 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü sahibi Deniz Kandiyoti oldu.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Türkiye’de sosyal bilim alanında saygın araştırmaları teşvik etmek, dünyada Türkiye hakkında entelektüel merak uyandıracak seçkin araştırma örnekleri çıkarmak amacıyla, “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü”nü 2006 yılında ihdas etti. 

2013 Araştırma Ödülü Konusu: Demokraside Denge ve Denetleme: Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Türkiye

2013 yılında, Jüri Özel Ödül’üne, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde verdiği dersler, yürüttüğü araştırma projeleri ve yayınları ile ‘demokrasinin güçlenmesi’ alanında yaptığı son derece önemli çalışmalarından ötürü, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergun Özbudun layık görülmüştür.

Makale ödülleri kapsamında ise katılımcılardan, demokrasilerde denge ve denetleme konusunu karşılaştırmalı bir perspektifle analiz etmeleri istenmiştir. Bu karşılaştırmalı analizlerde, hızlı sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşümden kaynaklanan gerilimlerin demokrasinin güçlenmesini tehdit eder nitelikteki özelliklerinin karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele alınması hedeflenmiştir.

Aslı Bali, Ayşe Kadıoğlu, Çağlar Keyder, Deniz Kandiyoti, Elaine Papouilias, Fuat Keyman, Jenny White'ın jüri üyeliğini yaptığı 2013 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü sahibi Ergun Özbudun, kazananları Kürşat Çınar, Meral Uğur Çınar, Iohannis N. Grigoriadis ve Yunus Sözen oldu.

2014 Araştırma Ödülü Konusu: Türkiye'de Cinsiyet Eşitliği

2014 yılında, Jüri Özel Ödülü’ne uluslararası saygınlığı olan platformlarda yaptığı yayınlar ve Türkiye’nin durumu ile ilgili yaptığı karşılaştırmalı incelemelerden ötürü, University of London Öğretim Üyesi Prof. Deniz Kandiyoti layık görülmüştür.

Ekonomik, siyasi ve toplumsal hayatta cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya yönelik önemli çabalara ve ilerlemelere rağmen, Türkiye’nin kimi standartlar açısından bu hedeflerinin gerisinde kalması 2014 yılı konusunun belirlenmesinde etkili olmuştur. Katılımcılardan, Türkiye’de cinsiyet esaslı eşitsizliklerin yapısal boyutu ve çok çeşitli tezahürlerindeki nitelik ve kapsamını irdelemeleri, eşitlik yönündeki çabaların etkisini ve kapsamını değerlendirmeleri beklenmiştir. Ayrıca, Türkiye’deki cinsiyet rejiminin eşit güç sahipliğini engelleyen ekonomik ve siyasi pratiklerden gündelik ve kanıksanmış cinsiyetçi davranışlara, ataerkil değerlerin öne çıkarılmasından cinsellik ve cinsel kimlik haklarının kısıtlanmasına kadar pek çok alanı arasındaki bağlantıların irdelenmesi talep edilmiştir.

Ayşe Kadıoğlu, Cemal Kafadar, Fuat Keyman, Isabelle de Courtivron ve Sibel Irzık'ın jüri üyeliğini yaptığı 2014 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü sahibi Deniz Kandiyoti, kazananları Akanksha Misra, Aslı Zengin, Emine Gökçen Yüksel, Stephan Stetter ve Jochen Walter oldu.