15. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı gerçekleşti

Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nin desteğiyle Eğitim Reformu Girişimi tarafından düzenlenen 15. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı yapıldı


Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: "Öğretmenlerin donanım kazanmalarını ne kadar destekleyebilirsek, çocukları geleceğe o kadar güçlü bir şekilde hazırlamış oluruz."

Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder: "Türkiye'nin farklı köşelerinde öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları eğitimi geliştirmek için çalışıyor. Eğitimi asıl geliştirecek olan ise bu fikirlerin ve öğretmenlerimizin görünür olması, paylaşması.."

Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından bu yıl 15’inci kez hayata geçirilen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Center’da düzenlenen programla başladı. “Eğitim, Yaşam İçin…” teması ile düzenlenen konferans programında, ilham veren sohbetler, öğretmenler tarafından geliştirilen iyi örnekler ve özel oturumların yanı sıra atölyeler de yer aldı. 

15 yılın yolculuğunu anlatan filmle başlayan konferansın açılış konuşmalarını Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder gerçekleştirdi. Akademisyen Sami Gülgöz, yazar Hidayet Şefkatli Tuksal ve yazar Murat Menteş fikrin; psikiyatr Yankı Yazgan, akademisyen ve müzisyen Hakan Yılmaz ve oyuncu Selma Ergeç duygunun, akademisyen ve mimar Şebnem Yalınay Çinici, yiyecek ve içecek uzmanı Oğul Türkkan ve sanatçı Ayşe Gül Süter ise yaratıcılığın yolculuğunun konuşulduğu oturumlarda katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. 

Sabancı Vakfı’nın faaliyetleri içinde 44 yıldır eğitimin önemli bir yere sahip olduğunu ve bu alanda pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sabancı  Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, ‘‘Eğitim alanındaki ihtiyaçlar zamanla değişiyor ve doğru çözümleri sunabilmek için sadece ülkemizdeki değil, tüm dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Sabancı Vakfı’nın kurulduğu yıllarda öncelikli hedefimiz eğitime erişimi artırmaya destek olmaktı. Türkiye’nin farklı bölgelerine toplam 77 eğitim kurumu kazandırdık; 44 binden fazla bursla, ihtiyacı olan gençlerin yanında olduk. Son 10 yılda eğitimin kalitesini artırma ihtiyacını fark ettik ve bu alana odaklandık. Toplumsal gelişmeyi destekleyecek bir eğitim için sivil toplumun da sorumlulukları olduğu bilinciyle Hibe Programlarımızda eğitime önemli yer ayırıyoruz. 10 yılda eğitimin farklı alanlarında 24 projeye hibe desteği verdik. Bu projelerle eğitimin kalitesini iyileştirmeyi, eğitim alanında yeni ve yaratıcı metotları desteklemeyi ve öğretmenlerin güçlenmesini amaçlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, öğretmenler eğitimin kilit aktörleri. Onların mesleki gelişimlerini ve donanım kazanmalarını ne kadar destekleyebilirsek çocukları geleceğe o kadar güçlü bir şekilde hazırlamış oluruz” dedi. 

Bütün çocukların, bugün ve gelecekte toplumsal konularda sorumluluk alan, yenilikçi çözümler üreten ve topluma katkı sağlayan bireyler olmaları için çalışmak gerektiğini ifade eden Sabancı, “Bunun için öğretmenlerin güçlenmesini desteklememiz ve eğitime dair çalışmalara onları dahil etmemiz gerekiyor. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı bu açıdan çok önemli. Bu konferans, üreten ve iyi örneklerini paylaşmak isteyen eğitimcilerin bir araya gelmeleri, bilgilerini paylaşmaları için bir platform oluşturuyor. Kaliteli eğitimden ve güçlü, donanımlı öğretmenlerden bahsedeceksek, bu noktada Eğitimde İyi Örnekler Konferansı gibi projelerin kilit role sahip olduğuna inanıyoruz” dedi. 

Konferansta konuşan Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder ise, 2004’ten bu yana düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın bugüne kadar 72 ilden yaklaşık bin 700 uygulama ve 16 bin izleyiciyi ağırladığını söyledi ve konferansın bu yılki temasına işaret etti: ‘‘15 yıldır, bu konferansta önemli dostluklar edindik. Eğitimde iyi örneklerin, nerede ve hangi koşullar altında olursa olsun her zaman var olduğuna şahit olduk. Eğitim Reformu Girişimi’nin kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalar ve Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda gerçekleştirilen paylaşımlar gösteriyor ki eğitim sistemimiz çocuklara okuma yazmayı, sayı saymayı ve bilgiyi zihinlerine yerleştirmeyi öğretiyor. Başarıyı çoğu zaman çoktan seçmeli sorulara verilen doğru cevaplara, yüz üzerinden verilen notlara ve sonunda edinilen mesleklere sıkıştırıyor. Oysa eğitim, bunlardan çok daha ötede, çocuğun yaşam için ihtiyaç duyduğu tüm becerileri ona topyekûn sunabilmekle yükümlü.”


“Herkes için nitelikli eğitim” vizyonuyla çalışmalarına devam eden Eğitim Reformu Girişimi’nin kuruluşundaki çekirdek değerlerden bahseden Ergüder, soran, sorgulayan, aktif yurttaşlar yetiştirmek için ihtiyaç duyduğumuz eğitimin yaşam için ve yaşamla iç içe olması gerektiğini savundu. 

İyi örnekler deneyimlerini paylaştı

Üreten ve iyi örneklerini paylaşmak isteyen eğitimcilerin bir araya gelmesini sağlayan Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 7 Nisan Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi’ndeki oturumlarla devam etti. Oyuncu Mert Fırat, yazar Karin Karakaşlı, SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner ve Nesin Vakfı Gönüllüsü Tayfun Özşahin eğitimciler ve katılımcılarla buluştuğu açış oturumunun ardından iyi örnek seçilen uygulamaların sunumları ve öğretmenlerin deneyim paylaşımları paralel oturumlarda devam etti. Konferans  bu yıl 69 sözlü, 17 poster sunumu ağırladı.

                       

www.egitimreformugirisimi.org

İlk Yayınlanma Tarihi: 16.04.2018 14:31:41