Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri Kazanan Makalelerin Özetleri

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’ne New York Üniversitesi’nden Adam Przeworski layık görüldü.

Eşit ağırlıklı verilen üç “Makale Ödülü”ne "Demokratik Gerileme ve Popülizm Arasındaki Seçmeli İlişkiler: Karşılaştırmalı Perspektifte Türkiye ve Macaristan Vakası” başlıklı makalesiyle Berk Esen, “Demokrasinin Yıkımı: Otokrasi Heveslilerinin Stratejik Tercihleri” başlıklı makalesiyle İpek Çınar, Popülizmin Cazibesi ve Seçkin Söyleminin Rolü: Türkiye'den Örnekler” başlıklı makalesiyle Selim Erdem Aytaç layık görüldü. 

Makale Ödülü sahibi İpek Çınar'ın "Demokrasinin Yıkımı: Otokrasi Heveslilerinin Stratejik Tercihleri” konulu makalesinin özeti aşağıda sunulmuştur. 


Demokrasinin Yıkımı: Otokrasi Heveslilerinin Stratejik Tercihleri

Demokrasinin çöküşü, 21. yüzyılda tekrar tekrar görülen bir olgu olmakla birlikte, demokratik seçimle göreve gelmiş otokrasi heveslilerinin uyguladığı stratejiler önemli farklar barındırmaktadır.  Geçtiğimiz yüzyılda bu gibi çöküşlerin karakteristik özelliği ani otoriter müdahaleler olsa da, artık demokrasileri yıkıma uğratmak isteyen liderlerin ilk tercihi yönetim darbeleri değildir. Aksine, günümüz dünyasında demokrasiden uzaklaşma yolu, yasaların ihlal edilmediği eylemlerden geçmektedir. Başka bir deyişle, hukukun liberal anayasal düzeni baltalamakta bir araç haline gelmesinin ironisi görülmektedir. Öte yandan, hedefi otokrasi olan liderlerin neden demokrasinin geriletilmesi için daha uzun ve yavaş bir yöntem seçtiği, üzerinde düşünülmesi gereken bir sorudur. Bu makalede, bir liderin demokratik bir rejimi yıkmak için ani bir darbe yerine otokratik legalizm sürecinin aşamalı ve anayasal sürecini tercih etmesine yol açan sebepleri araştırmaya yönelik formel bir model geliştirilmektedir. Modelin tarif edilmesinin ardından, makale 1) Türkiye'nin otokrasiye giden yolu ve 2) Macaristan'daki anayasal gerileme örnekleri üzerinden bir vaka çalışması yürütmektedir.