“Güncel Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası" oturumu

SUPolitika ve Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Kulübü dönemin son etkinliğini “Güncel Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası” oturumuyla gerçekleştirdi.

İPM Direktörü Fuat Keyman moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Ayşe Sözen Usluer’in önemli paylaşımları oldu.

Sayın Usluer:

  • “Türkiye son 15 yılda dış politika noktasında çok daha aktif hale gelmiştir Türkiye’nin Dünya’da 235 temsilciği var. Afrika’da 41, Latin Amerika’da 13, Asya-Pasifik’te ise ASEAN ile ilişkilerimiz gelişmiştir.
  • Afrika, Latin Amerika, Asya-Pasifik gibi daha birçok uzak bölgelerde gerek insani yardım gerekse resmî kurumların aracılığıyla mevcudiyetimizi sürdürmekteyiz. TİKA, AFAD, Yunus Emre Vakfı, Kızılay, Yeşilay gibi kurumların bu süreçte aktif rol oynamaktadır. Özellikle Türkiye’nin hegemonik yaklaşımlardan uzak durarak gittiği yerlerde kapsamlı bir insani diplomasi süreci geliştirmektedir. Küresel yardım Endeksinde Milli Gelirine oranlandığında Türkiye Dünya’da 1.sırada yer almaktadır.
  • AB birliğine girme süreci Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme süreçlerine yardım etse de bugün gelinen noktada Avrupa’nın sergilediği tavır bu kavramlara ters düşmektedir. Özellikle 2017 Nisan referandumunda bir Türk Bakanın gördüğü muamele kabul edilebilir bir durum değildir.
  • Türkiye bugün dış politika hususunda bir ülkeye, bir bölgeye bağlı bulunmak zorunluluğu taşımadan hareket etmektedir. Türkiye bu minvalde sadece bugünü değil geleceği de düşünerek hareket etmektedir. Ne AB’den ne NATO’dan ne Asya’dan vazgeçmemiz için herhangi bir sebep bulunmamaktadır. Bir bölge veya ülke ile olan iyi ilişkilerimizden diğer bir bölgeyle ilişkileri koparmamız söz konusu dahi olamaz.”

Etkinlik soru-cevap şeklinde gerçekleşen programla birlikte tamamlandı.