SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Paydaş Danışma Toplantısı

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, “Türkiye’nin Enerji Sisteminde Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı: İletimde Genişleme ve Esneklik Seçenekleri” raporunun tanıtım turunun Sivil Toplum ayağı olan, Paydaş Danışma Toplantısı düzenliyor.

Çeşitli STK üyelerinin de katılacağı konusu toplantıda, SHURA Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman’ın yapacağı açılış konuşmasından sonra, SHURA Direktörü Dr. Değer Saygın, raporun detaylı sunumunu yapacak. Sunumun ardından katılımcıların değerlendirmeleri ve yorumlarının tartışılacağı bir soru-cevap kısmı ile devam edilecek.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi 

European Climate Foundation (ECF), Almanya’nın enerji konusundaki en etkin düşünce kuruluşu Agora Energiewende ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ortaklığında kurulan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, veri bazlı, tarafsız ve bağımsız analizler gerçekleştirerek Türkiye’nin düşük karbonlu enerji sistemine geçişini desteklemek üzere yola çıktı. Türkiye’nin enerji sektörünü ekonomik, teknolojik ve politikalar açılarından değerlendiren araştırma ve analizlerle bu konudaki tartışmalara ortak bir zemin yaratmayı odağına alan SHURA, enerji verimliliğini ve yenilenebilir kaynakları merkeze koyan bir anlayış oluşturmayı hedefliyor. 

Türkiye’nin Enerji Sisteminde Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı: İletimde Genişleme ve Esneklik Seçenekleri Raporu 

Önümüzdeki yıllarda, Türkiye enerji sisteminde başta rüzgâr ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla artacağı öngörülüyor. Son yıllarda dünya genelinde elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin kurulu gücünde büyük bir artış gerçekleşti ve 2017 yılında Türkiye’de rekor büyüme kaydedildi. Yenilenebilir elektrik üretim teknolojilerinin kapasite artışında önemli bir hızlanma yaşanması beklenen bu dönemde, rüzgâr ve güneş enerjisinin artan paylarının Türkiye’nin elektrik sistemini nasıl etkileyeceğinin daha iyi anlaşılması gerekiyor. 

SHURA’nın hazırlamış olduğu, Türkiye’de benzer bir örneği bulunmayan bu çalışmanın, ulusal ölçekte düşük karbonlu elektrik sistemine geçiş konusundaki değerlendirmelere katkı sağlaması amaçlandı. Çalışma, dünyadaki en hızlı büyüyen ekonomilerden Türkiye’nin, artan elektrik talebini, sistem güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla karşılayabilmesinin yollarını araştırıyor. 

Rapora buradan ulaşılabilir: https://www.shura.org.tr/2605/turkiyenin-yenilenebilir-enerjisi/

Lütfen katılım durumunuzu en geç 18 Haziran 2018’e kadar safak.ceren@shura.org.tr adresine mail ile veya 0212 292 49 39 - 1301 numaralı telefondan Şafak Ceren’e bildiriniz

 

Tarih: 20 Haziran 2018

Saat: 14:00-16:00

Yer: SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi - Bankalar Cd. No:2, Minerva Han Kat: 3, 34420 Karaköy

İlk Yayınlanma Tarihi: 19.06.2018 10:05:26