Sabancı Üniversitesi’nin 17 projesi TÜBİTAK desteği aldı

Sabancı Üniversitesi bilim insanlarının toplam 17 projesi TÜBİTAK’ın 1001, 3501 ve 1005 programları kapsamında destek almaya hak kazandı.


Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemeyi hedefleyen 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2018 yılı 1. Döneminde desteklenmesine karar verilen Sabancı Üniversitesi projeleri:

SUNUM Araştırmacısı Dr. Alp Yürüm’ün yürütücü, Dr.  Begüm Yarar Kaplan ve Mühendislik  ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Dr. Selmiye Alkan Gürsel’in danışman olduğu “Özgün grafen köpük elektrot destekli soy metal olmayan (Fe, Ni) bor katkılı sülfür kalkojen katalizörlerin hidrojen çıkış reaksiyonu için geliştirilmesi” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyesi Dr. Bülent Çatay’ın yürütücü, MEF Üniversitesinden Dr. Duygu Taş Küten’in araştırmacı olduğu “Elektrikli Araç Rotalama Problemi için Yeni Modeller ve Etkin Çözüm Yöntemleri” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyesi Dr. Cemal Yılmaz’ın yürütücü olduğu “Tümleşik Kombinezon Etkileşim Sınama Yöntemi (T-KES)” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyesi Dr. Eralp Demir’in yürütücü, TÜMER Araştırmacısı Dr. Murat Büyük’ün danışman olduğu “Kristal plastisite sonlu eleman metodu kullanılarak plastik deformasyon sonrası oluşan kalıntı gerilimlerin hesaplanması için nümerik yöntem geliştirilmesi ve otomotiv uygulaması” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyesi Dr. İlker Hamzaoğlu’nun yürütücü olduğu “Yaklaşık Hesaplama ile Düşük Enerjili Yüksek Performanslı Video Sıkıştırma Donanım Tasarımları” başlıklı proje.

SUNUM Araştırmacısı Dr. Javed Kolkar’ın yürütücü, Dr. Anjum Qureshi ve MDBF Öğretim Üyesi Dr. Volkan Özgüz’ün danışman olduğu “Alzheimer hastalığı biyomarkörlerin manyetik kuantum dot kullanılarak, yaşlı insanlarda hafif kognitif bozukluk ve demans erken teşhisi için, bakım açısından çoklanmış algılanması” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyesi Dr. Kağan Kurşungöz’ün yürütücü olduğu “Kanade-Russell Sanılarının İspatlanması” başlıklı proje.

MDBF Doktora Sonrası Araştırmacısı Dr. Melik Yazıcı’nın yürütücü ve MDBF Öğretim Üyesi Dr. Yaşar Gürbüz’ün danışman olduğu “5G faz dizileri için 28 GHz’de çalışan uyarlanabilir öz-girişim kaldırma tabanlı tam dubleks RF alıcı/verici devresi” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyesi Dr. Michel Lavrauw’un yürütücü olduğu “Tensör Çarpım Uzaylarının Teorisi ve Galois Geometrisine Uygulamaları” başlıklı proje.

SUNUM Araştırmacısı Dr. Özlem Kutlu’nun yürütücü ve Hacettepe Üniversitesinden Dr. Ayşen Karaduman, Dr. Serap Dökmeci’nin araştırmacı olduğu “İktiyoz hastalığında yağ damlacıkları yıkım mekanizmalarının birbirleri ile etkileşimlerinin moleküler düzeyde araştırılması” başlıklı proje. 

Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını destekleyerek onları teşvik etmeyi hedefleyen 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında 2018 yılı 1. Döneminde desteklenmesine karar verilen Sabancı Üniversitesi projeleri:

MDBF Öğretim Üyesi Dr. Ayesha Asloob Qureshi’nin yürütücü olduğu “Poliomino ideallerinin cebirsel ve homolojik özellikleri” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyelerinden Dr. Bekir Bediz’in yürütücü, Dr. Kamer Kaya’nın araştırmacı ve Dr. Melih Papila’nın danışman olduğu “Kompozit yapıların üç boyutlu gerilme, burkulma ve dinamik davranışının yüksek doğruluklu ve hesaplamalı olarak verimli tahmini için yeni bir spektral modelleme yaklaşımının geliştirilmesi ve kompozit yapı tasarımı eniyilemesi” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyesi Dr. Christopher Mayack’ın yürütücü olduğu “Bal arısı iştahının glikoz insülin sinyal yolağından bağımsız regülasyonu” başlıklı proje.

TÜMER Araştırmacısı Dr. Hatice Sinem Şaş Çaycı’nın yürütücü, MDBF Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Yıldız’ın Danışman ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Dr. Volkan Eskizeybek’in araştırmacı olduğu “Karbon Prepreg Laminaları için Otoklav-Dışı Proseslerin Bütünleşik Modellenmesi ve Optimizasyonu: Basınç, Sıcaklık ve Sıkıştırmanın Zamanla İlişkisi” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Özkan’ın yürütücü olduğu “Bilgisayarlı Görü Tabanlı Genis Alan Gözetlemesi için Gerçek Zamanlı Anomali Tespit Uygulamalarının Geliştirilmesi” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyesi Dr. Turgay Bayraktar’ın yürütücü olduğu “Stokastik Kähler Geometrisi ve Rassal Holomorf Kesitler” başlıklı proje.

Türkiye’de ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığı azaltacak ve/veya ülkenin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerini destekleyen 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında 2018 yılı 1. Döneminde desteklenmesine karar verilen Sabancı Üniversitesi projesi:

MDBF Öğretim Üyesi Dr. Meltem Elitaş’ın yürütücü, SUNUM Araştırmacısı Dr. Stuart James Lucas ve Yeditepe Üniversitesinden Dr. Ali Özhan Aytekin’in araştırmacı olduğu “Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Soya Katkılı Yemlerde Tanısı için Biyosensör Geliştirilmesi” başlıklı proje.

 

İlk Yayınlanma Tarihi: 31.07.2018 16:33:14