Yönetim Bilimleri Enstitüsü YÖNETIM ARAŞTIRMALARI-TEZSIZ YUKSEK LISANS PROGRAMI (MAMRES-NT) Başvuru İlanı

Yönetim Bilimleri Enstitüsü YÖNETIM ARAŞTIRMALARI-TEZSIZ YUKSEK LISANS PROGRAMI (MAMRES-NT)Başvuru İlanı

Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jürisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler.  Mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.

Başvurular, Akademik Takvim’de ilân edilen süreler içerisinde yapılır. Kontenjan: 15 olarak belirlenmiştir.

Son başvuru tarihi: 29 Kasım 2019

Mülakat tarihi: 02-05 Aralık 2019

Program koordinatörü Prof. Dr. Syeda Arzu Wasti’dir.

İletişim bilgileri : awasti@sabanciuniv.edu , 0216 483 96 62

Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu, YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur.  Gerekli sorgulama aday tarafından yapılarak, tanınırlığa ilişkin onaylı doküman Üniversiteye sunulur.

Yurt dışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir.

Başvuru için Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler :

1. Online Başvuru Formu: 

Adaylar birden fazla programa başvurabilirler. Bu durumda program tercihleri online başvuru formunda belirtilmeli ve başvurulan her program için ayrı başvuru dosyası hazırlanmalıdır.

Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir.

2. Resmi Transkript: İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin tercihen kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.

3. Diploma : Lisans programına ait diploma fotokopisi

4. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi : Sabancı Üniversitesinin öğrenim dili İngilizce olduğundan aşağıda asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

  

TOEFL-IBT (*)

YDS, e-YDS, YÖKDİL

CPE (*)

CAE (*)

PTE (*)

MAMRES-NT

83

69

C

B

56

 

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl; e-YDS ve YDS 5 yıl.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi'ni temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde, Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE-English Language Assessment Exam) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda, lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

(*) TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre)

4.Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans programlarına başvurularda imzalı taahhüt belgesi sunulması gerekir.

5.Yönetim Araştırmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programına (MAMRES-NT) yapılan  başvurularda ALES ve benzeri sınav sonucu sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

6. Diğer Gereklilikler :

 - Yüksek lisans programlarına başvuru için lisans derecesi gerekmektedir.

- Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi:

Başvuru belgeleri aşağıdaki adrese, elden teslim edebilir ya da posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilen başvurularda, postanın Üniversitemize ulaşım tarihi dikkate alınacaktır. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

Sabancı Üniversitesi

Öğrenci Kaynakları Birimi,

Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27,

Tuzla, 34956 Istanbul  

  0 (216) 483 90 93

 0 (216) 483 90 73

 

İlk Yayınlanma Tarihi: 15.11.2019 11:52:20