Doktora Öğrencilerimiz tez çalışmalarının çıktılarını uluslararası konferansta sundu

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Programı Öğrencileri Aslı Aygüneş ve Fulya Kama Özelkan, 11.’si düzenlenen Avrupa Feminist Araştırmalar Konferansı’nda (European Feminist Research Conference) doktora tez çalışmalarının çıktılarını sundular.

Aslı Aygüneş_Fulya Kama Özelkan

“Feminist Bir Perspektiften Sosyal Değişim: Politik İhtilaf Zamanlarında Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarını Konumlandırmak” temasıyla Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Profesörü Sibel Yardımcı’nın eş-başkanlığını yaptığı AtGender (The European Association for Gender Research, Education and Documentation) ve Milano-Bicocca Üniversitesi’nin organizasyonunu üstlendiği konferans, 26’dan fazla ülkeden 360’ın üzerinde feminist ve kuir araştırmacının katılımıyla Milano’da 15-18 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşti.

Aygüneş: “Büyük çaplı konferanslarla feminist alanını geliştiriyoruz”

Feminist ve LGBTQAI+ mücadeleden feminist perspektifle göç tartışmalarına, feminist sanattan metot ve epistemolojilere 10 farklı başlıkla eş zamanlı gerçekleştirilen panellerde Aslı Aygüneş “Sinirli ancak Umutlu: Türkiye’deki Feminist Aktivistlerin Deneyimlerinde Duygulanım Uyuşmazlıklarını İncelemek” adlı sunumunu, aynı zamanda başkanlığını yürüttüğü “Duygulanım” başlıklı oturumda sundu. Aygüneş sunumunda, doktora araştırması kapsamında görüşmeler gerçekleştirdiği Türkiye’deki feminist aktivistlerin feminist/kuir aktivizm içerisinde yaşadıkları duygulanımları ve deneyimleri paylaştı. Aygüneş konferans ile ilgili olarak, "Feminist aktivizme, pedagojiye, teoriye, duygulara ve deneyimlere dair araştırmalar artıyor. Böyle büyük çaplı feminist konferanslarda yaptığımız sunumlar sayesinde de hem deneyimlerimizi hem de çıktılarımızı paylaşarak feminist alanını geliştirmeye, feminist söylemi yaymaya devam ediyoruz." dedi.

Özelkan: “Dijital aktivizm çok yeni ve gelişmekte olan bir alan”

“Dijital Aktivizm” başlıklı oturumda “Çevrimiçi ve Çevrimdışı Feminist Aktivizmin Etkileşimi: Tükiye’nin #MeToo Dönemi” başlıklı sunumunu gerçekleştiren Fulya Kama Özelkan, #MeToo hareketinin Türkiye’deki somut örneklerinden biri olan Susma Bitsin Platformu üzerine yaptığı doktora araştırmasının ilk bulgularını dijital aktivizm pratiklerinin feminist politikada yarattığı dönüşümler kapsamında tartıştı. Akademik açıdan dijital aktivizmin çok yeni ve gelişmekte olan bir alan olduğunu belirten Fulya Kama Özelkan, “Özellikle bu alanda yapılan araştırmalar ve yazılan akademik yayınlar henüz oldukça sınırlı. Bu konferans sayesinde dijital feminist aktivizmin pek çok yaratıcı formunu dinleme fırsatı bulmak, tüm bu araştırmalardan beslenmek ve kendi araştırmam ile ilgili yeni sorular sormak benim için bu konferansın en önemli hasatlarından biriydi.” dedi.

Konferansın 12.si Türkiye’de gerçekleşecek

Jaspir Puar, Carmen Leccardi, Barbara Rismin, Joanna Zylinska gibi önemli açılış konuşmacılarını ağırlayarak birçok alanda akademik tartışmalara odaklanan konferans aynı zamanda Milano Kadın Evi, Milano Kadın Kitapçısı gibi feminist mekânlara ziyaret, feminist gece turları gibi sosyal etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Dünyanın çeşitli yerlerinden birçok feminist/kuir araştırmacıyı buluşturan bu uluslararası konferansın 12.si, 2023 yılında Türkiye’de gerçekleştirilecek.