MDBF Öğretim Üyemiz Kürşat Çağıltay’ın ERASMUS+ EDU-2023 Projesi destek aldı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Kürşat Çağıltay’ın, ERASMUS-EDU-2023- Partnerships for Innovation – Alliances for Education and Enterprises çağrısı kapsamında dahil olduğu konsorsiyumun projesi destek almaya hak kazandı.

Kürşat Çağıltay

Kürşat Çağıltay’ın dahil olduğu proje “Metaverse Academy, Addressing the Future Skills on AR/VR/XR Technologies” adını taşıyor.

Proje, öncelikle AB'nin AR/VR ve XR gibi immersif teknolojilerdeki beceri rekabet gücünü artırmayı ve ilgilenen kişilerin bu alanlardaki becerilerini geliştirip üretime ve girişimciliğe yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak AR/VR/XR teknolojilerini ele alan 19 farklı teknoloji ve girişimcilik odaklı eğitimler geliştirilecektir. Konsorsiyum, üniversiteler, mesleki eğitim, girişimcilik ve sektörel odakları kapsayan 10 ülkedeki 13 üyeden oluşmaktadır. Yürütücülüğü Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yapılacak projenin toplam bütçesi 1.3 Milyon Euro olup, 3 yıl sürecektir.

Projenin önemine değinen ve detayları hakkında bilgi veren Kürşat Çağıltay şunları söyledi:

Dünya, sağlık, eğitim, savunma ve imalat gibi çeşitli sektörlerde, artırılmış, sanal ve karma gerçeklik (AR/VR/XR) teknolojilerini hızla benimsemekte ve bu teknolojilerin küresel pazarı hızla büyümektedir. Bu dönüşüm, daha immersif, dijitalleştirilmiş sanal dünyalar oluşturabilecek yetkinlikte profesyonellere olan talebinin artmasına neden olmaktadır.  Ancak, bu teknolojileri tasarlayabilen, geliştirebilen ve uygulayabilen yetenekli profesyonellerin eksikliği, mevcut kullanım alanlarının yayılması ve bu teknolojilerin yeni uygulama alanlarına entegrasyonu açısından ciddi bir zorluk teşkil etmektedir. Proje bu açığı kapatmayı hedeflemekte, Metaverse teknolojileri ile ilgili geliştirilerek uygulanacak eğitimlerle yetkin insangücü yetiştirilecektir. Sabancı Üniversitesi olarak projedeki rolümüz artırılmış, sanal ve karma gerçeklik (AR/VR/XR) konularındaki teknik eğitimlerin tasarlanıp geliştirilmesidir.