Öğretim Üyemiz Ali Koşar TÜBA Asosye üyesi seçildi

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve SUNUM Araştırmacısı Ali Koşar, Türkiye Bilimler Akademisi - TÜBA Asosye Üyesi olarak seçildi. 

Ali Koşar, TÜBA Asosye Üyesi olarak üç sene boyunca; bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapma, toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlama, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlama ve bilim insanlığını özendirmek için ödüller verme faaliyetlerine katkıda bulunma görevlerini sürdürecektir. 

TÜBA Asosye Üyeliği

Akademide; asli üye, asosye üye ve şeref üyesi olmak üzere üç tür üye bulunur.  Akademiye üye seçimi; Asli üyeler veya Yükseköğretim Kurulu ya da TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından Akademi Başkanlığına gerekçeli yazıyla önerilen adayların Akademi Konseyince kabulü ve Genel Kurula sunulmasından sonra Genel Kurulca onaylanması suretiyle gerçekleşir.

Asosiye üye T.C. uyruklu yetenekli genç bilim adamları arasından seçilir.