Cinsiyet Eşitliği Eylem Planımızı Yayınladık

Sabancı Üniversitesi olarak 2019’da çalışmalarını başlattığımız Cinsiyet Eşitliği Eylem Planımız (CEP), 2021 itibarıyla uygulamaya geçiyor.

Avrupa Birliği Ufuk2020 GEARING-Roles projesi kapsamında yürütülen Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı, Sabancı Üniversitesi’nin etik ilkeleri, stratejik hedefleri ve araştırma stratejisinin bir arada değerlendirildiği bir araştırmalar ve uygulamalar bütünü olarak tasarlandı. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kurumsal duruşumuzu akademik ve idari mekanizmalarımızın her bir noktasında yansıtmayı amaçladığımız Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nda Sabancı Üniversitesi’nin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda belirlenen adımlar 8 ana başlık altında toplandı:

  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Kurumsallaşması
  • İşe Alımlar
  • Kariyer Gelişimi
  • İş- Yaşam Dengesi
  • Karar Alma ve Liderlik
  • Araştırma
  • Eğitim ve Müfredat
  • Cinsel Taciz, Saldırı ve Ayrımcılık Karşı Mekanizmalar ve Cinsiyetsiz İletişim

Süreç boyunca;

AB’nin fon sağladığı benzer öncül projelerden edinilen uzmanlıkla üretilen araştırma metodolojisi çerçevesinde Kurumsal Değerlendirme Raporu (2019) hazırlandı.

Üniversitenin birçok biriminden ve öğrenciler arasından 100’den fazla katılımcıyla 30’dan fazla mülakat, odak grup çalışması, katılımcı atölye ve diğer toplantılar düzenlendi.

Haziran 2019’da, üniversitemizin farklı fakülte ve birimlerinden 28 öğretim üyesi, idari çalışan, yönetici ve öğrencinin katılımıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu (Gender Equality Task Force) oluşturuldu. Projenin yürütülmesinde etkin bir görev üstlenmek üzere CEP Komitesi göreve başladı.

Plan kapsamındaki bazı eylemler uygulanmaya başladı. Tüm üniversite çalışanlarına sunulması hedeflenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri, İnsan Kaynakları, Öğrenci Kaynakları, Pazarlama ve Kurumsal İletişim ve Bilgi Merkezi birimlerinden birim yöneticileriyle birlikte 216 çalışanın katılımıyla SU Gender işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Üniversitemiz bünyesinde İnsan Kaynakları Departmanı çatısı altında Cinsiyet Eşitliği Sorumlusu rolü oluşturuldu.

Sabancı Üniversitesi Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’na buradan ulaşabilirsiniz.