Sinan Yıldırım TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı desteği almaya hak kazandı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Sinan Yıldırım TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı (3501) desteği almaya hak kazandı.

Sinan Yıldırım

Bir kariyer geliştirme programı olan TÜBİTAK 3501 ile desteklenmesine karar verilen Sinan Yıldırım’ın projesi "Monte Carlo Yöntemleri ile Veri Mahremiyeti Uygulamaları" başlığını taşıyor.

Sinan Yıldırım’ın TÜBİTAK tarafından desteklenecek söz konusu projesi ile ilgili içeriğine ilişkin verdiği bilgiye göre; Hem kişisel verilerin ortak fayda için kullanımı hem de kişilerin mahremiyetinin korunması, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve çakışan iki önemli problem olagelmiş. Veri mahremiyeti altında istatistiki analizbu iki probleme bütünleşik bir yaklaşım sunmakta. Bu nedenle, son yıllarda bu yöndeki çalışmalar artan bir ivme ile devam ediyor. "Monte Carlo Yöntemleri ile Veri Mahremiyeti Uygulamaları" başlıklı projenin bu yöndeki çalışmalara katkı sağlayacağı öngörülüyor. Veri mahremiyeti uygulamaları için yenilikçi Bayesci istatistik ve Monte Carlo yöntemleri üzerine çalışılacağı belirtiliyor.