VERİM'e AB Proje Desteği

Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (VERİM), araştırmacı kurum olduğu proje EuropeAid - Innovative Media for Peace, Social Cohesion and Reconciliation in Turkey, the Middle-East and North Africa programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Verim_ABproje

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Faktültesi Öğretim Üyesi Berrin Yanıkoğlu, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Ayşecan Terzioğlu, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Reyyan Yeniterzi

Yürütücülüğünü Hrant Dink Vakfı’nın yaptığı, Sabancı Üniversitesi VERİM ve Boğaziçi Üniversitesi`nin araştırmacı kurumlar olduğu projenin başlığı Utilizing Digital Technology for Social Cohesion, Positive Messaging and Peace by Boosting Collaboration, Exchange and Solidarity adını taşıyor.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı’ndan Berrin Yanıkoğlu ve Reyyan Yeniterzi ile, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Kültürel Çalışmalar Programı’ndan Ayşecan Terzioğlu`nun araştırmacı olarak yer aldığı proje, disiplinler arası ve iş birlikçi çalışmalarla, sosyal medyada nefret söylemlerini otomatik olarak tespit etmeyi ve nefret söylemi ve dezenformasyonu azaltmayı hedefliyor.

Projenin önemine değinen Berrin Yanıkoğlu, “Projenin çok paydaşlı yapısı ve yapay zeka alanında yaptığımız araştırmaların, topluma yararına olacak şekilde kullanılacak olması beni çok mutlu ediyor. Ayrıca daha önce benzer bir projede sosyal bilimler ve VERİM arasında başlayan disiplinlerarası işbirliğinin, bu projede büyüyerek devam etmesi de çok sevindirici.” dedi.

Projenin iki açıdan çok önem taşıdığını ifade eden Ayşecan Terzioğlu, “Birincisi toplumsal tartışmalarda sağlıklı bir diyaloğun oluşmasını engelleyen nefret söyleminin boyutlarını daha iyi anlayarak daha kapsayıcı ve çoğulcu toplumsal diyalogların nasıl olabileceğini irdelemek. İkincisi de, bu projede nefret söylemi konusunu nedenleri ve sonuçlarıyla uzun zamandır etkin olarak çalışan ve bu konularda ayrıntılı raporlar yayınlayan Hrant Dink Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte çalışarak akademi-STK işbirliğine iyi bir örnek oluşturmamız. Hrant Dink Vakfı ile yollarımız ilk olarak 2020 yılında vakfın nefret söylemi konusunda düzenlediği uluslararası bir konferansta kesişmişti. Şimdi bu proje kapsamında Hrant Dink Vakfı ile iş birliği yapacağımız için çok seviniyorum.” diye konuştu.

Bu proje ile her toplumda gittikçe yoğunlaşan nefret söylemlerinin tespit edileceğini belirten Reyyan Yeniterzi ise şunları söyledi: “Sosyal medya kullanımının arttığı günümüz dünyasında ekranda yazılanların kimler tarafından ne şekilde, nasıl okunup algılanacağı konusunda insanlar gittikçe daha duyarsız hale gelmekteler. Bu projenin önemi, her toplumda gittikçe yoğunlaşan nefret söylemlerini tespit etmek. Bu tespiti yapay zeka araçları ile yapmak, son teknolojinin sosyal fayda amaçlı kullanılacak olması bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Bu konuların hassasiyet ve önemine inanan Hrant Dink Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi ile geliştirmeyi planladığımız araç ve sitelerle nefret söylemi konusunda toplum bilinci oluşturmaya çalışacağız.”