SU-IMC’nin yürütücüsü olduğu projeye TÜBİTAK 1001 desteği

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-IMC) Araştırmacılarından Leila Haghighi Poudeh’in yürütücüsü olduğu proje, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Leila_Poudeh

Leila Haghighi Poudeh’in projesi, “Çok Ölçekli Mühendislik Yaklaşımı Kullanılarak Yeni İyonik İletken Prepreg Arakatmanlarının Geliştirilmesi Ve Yapısal Enerji Depolama Sistemlerinde Uygulanması” başlığını taşıyor. Proje kapsamında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) ve Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nden (KTMM) araştırmacı ve danışmanlar yer alıyor.

Projede; Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Yıldız, MDBF Öğretim Üyesi Fevzi Cebeci ve Bekir Dizman, MDBF Doktora Sonrası Araştırmacısı Merve Senem Seven araştırmacı olarak bulunuyor. Proje, (MDBF) Öğretim Üyesi Canan Atılgan ve Yusuf Menceloğlu danışmanlığında geliştirildi.

Projenin önemi hakkında bilgi veren Poudeh, “Son yıllarda, enerji depolama malzemelerinin geliştirilmesi, havacılık, taşınabilir elektronik ürünler ve elektrikli araçlar gibi yeni ortaya çıkan teknolojilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Yüksek performanslı enerji depolama cihazlarının geliştirilmesi konusunda geniş çapta araştırmalar yapılmış olmasına rağmen, bu tür sistemlerin entegrasyonu yapısal bileşenlerin ağırlığının önemli ölçüde artmasına sebep olmuştur. Bu tip sistemler genelde elektrot olarak modifiye edilmiş karbon fiberlerden, ayırıcı olarak cam kumaştan ve aralarına doldurulmuş bir elektrolitten oluşan lamine bir yapıya sahiptir. Yapısal enerji depolama cihazlarının ticarileşmesine engel mekanik performans ile yük depolama yeteneği arasındaki ters orantıdır. Önerilen proje, bu sorunun üstesinden gelmeyi ve çok ölçekli malzeme tasarım çerçevesini izleyerek bu tür sistemlerin performansını arttırmayı amaçlamaktadır.” dedi.

Projenin hedefine de değinen Poudeh, “Üç yıl olarak planladığımız ve iki doktora öğrencisinin de yetişmesine katkı vereceği çok disiplinli projemiz kapsamında hesaplamalı ve deneysel yaklaşımlarını izleyerek alternatif elektrolit kimyaları geliştirip, herhangi bir enerji depolama sistemine entegre edilebilen iyonik olarak iletken elektrolit/ayırıcı prepreglerin üretilmesini amaçlamaktadır. Projenin son aşamasında, güç kompozitleri kavramını doğrulamak için yapısal, elektrokimyasal ve çok işlevli bakış açısıyla laboratuvar ölçekli prototip geliştirip ve değerlendirilmesi planlanmaktadır” diye konuştu.