2019-2020 Güz Dönemi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Başvuruları

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi için aşağıda belirtilen alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alınacaktır.


Temel bilimler de dahil olmak üzere araştırma konuları hakkında detaylı bilgiye 
http://fens.sabanciuniv.edu adresinden ulaşılabilir.

Akademik konulardaki sorular için programlarda belirtilen irtibat isimlerine; başvuru işlemleri ile ilgili sorular için Öğrenci Kaynakları birimine danışılmalıdır.
Tel: (0216) 483 9093, E-posta:
studentinfo@sabanciuniv.edu


Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik 
Önemi küresel olarak hızla artan bu alandaki program, en son gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri vurgulamaktadır. Yoğunluk alanları arasında moleküler biyoloji ve hücre biyolojisi, biyoenformatik ve bitki biyoteknolojisi yer almaktadır.

Akademik bilgi için: Batu Erman,
Telefon: (0216) 483 9530, 
E-posta:
batu@sabanciuniv.edu 
 
Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
Program araştırma alanları; doğal dil işleme, örüntü tanıma, biçimsel yöntemler, yazılım mühendisliği, şifreleme ve bilişim güvenliği, ağ güvenliği, bilgisayar mimarileri, dağıtık sistemler, veri tabanı sistemleri, veri madenciliği, bilgisayar grafiği ve sanal gerçeklik, gömülü sistemler, bilgi gösterimi ve akıl yürütmedir.

Akademik bilgi için: Esra Erdem,
Telefon: (216) 483 9574,
E-posta:
esraerdem@sabanciuniv.edu

Elektronik Mühendisliği  
Program araştırma alanları; telsiz iletişim, telsiz ağlar, duyarga ağları, sinyal, konuşma ve görüntü işleme, bilgisayarlı görü, örüntü tanıma, RF, mikrodalga, anten ve yayılım, RF MEMS ve RF devre tasarımı, fotonik ve fiber optik telekomünikasyon, yüksek hızlı elektronik devre elemanları, mikrosensörler ve mikroelektromekanik sistemler,  tıbbi ve endüstriyel ultrasonik görüntüleme, tıbbi cihazlar, analog ve sayısal çok büyük ölçekli tümleşik devre (VLSI) tasarımı, ASIC ve FPGA tasarımı, bilgisayar destekli tasarım ve testtir.

Akademik bilgi için: Murat Kaya Yapıcı,
Telefon: (216) 483 9553,
E-posta:
mkyapici@sabanciuniv.edu
 
Endüstri Mühendisliği
Program araştırma alanları; üretim ve servis sistemleri, bütünleşik imalat, tedarik zinciri yönetimi, lojistik, bütünleşik envanter yönetimi ve fiyatlandırma, ürün geliştirme süreci, imalat süreçleri ve makinalarının modellenmesi ve analizi, imalat ve teknoloji stratejileri, bulanık sistemler, kombinatoryal eniyileme ile yöneylem araştırmasının telekomünikasyon ve enerji sistemleri uygulamaları üzerinde odaklanmaktadır. Endüstri ile ortak çalışmalara önem verilmektedir.

Akademik bilgi için: Burak Kocuk  
Telefon: (216) 568 7039,
E-posta:
burakkocuk@sabanciuniv.edu

 

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi, Tezli Yüksek Lisans Programı

Disiplinlerarasi bu programin arastirma konulari su alanlar uzerine odaklanmaktadir: yenilenebilir enerji kaynaklari; elektrikli araclar; yesil ulasim; enerji sistemlerinin ekonomik, cevresel ve politik uygulamalari; teknoloji tasarim, analiz ve optimizasyonu.

Akademik bilgi için: Tuğçe Yüksel
Telefon: (216) 483 9987,
E-posta:
tyuksel@sabanciuniv.edu

 

Fizik
Yoğun madde fiziğinde deneysel ve kuramsal yarıiletken fiziği, mezoskopik ve nanoskopik sistemler ile üstün iletkenlik konularında çalışılmaktadır. Yüksek enerji astrofiziğinde ise kompakt cisimler (nötron yıldızları ve kara delikler) ve çevreleri üzerine X ışını, gama ışını gözlemleri ve optik gözlemler yapılmakta, ayrıca kuramsal çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Kuantum enformasyon kuramı ve yüksek enerji fiziği diğer araştırma alanlarıdır.

Akademik bilgi için: Emrah Kalemci,
Telefon: (216) 483 9614,
E-posta:
ekalemci@sabanciuniv.edu

Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik
Program araştırma alanları; ileri teknoloji uygulamaları için malzemelerin yapıları, temel özellikleri ve üretim süreci bağıntılarına odaklanmıştır. Aktif araştırma alanları yarıiletkenler, sentetik ve biyolojik polimerler, seramikler ve kompositlerdir. Nano-bilim ve nano-teknoloji alanlarında ağırlıklı olarak çalışılmaktadır.

Akademik bilgi için: Selmiye Alkan Gürsel,
Telefon: (216) 483 9968,
E-posta:
selmiye@sabanciuniv.edu

Matematik
Pür matematikle disiplinler arası alanlardaki araştırmaları kapsayan uygulamalarının etkileşimine ağırlık veren programın yoğunlaşma alanları cebir ve sayılar teorisi ile kodlama teorisi ve kriptografideki uygulamaları, analiz ve uygulamalarıdır.

Akademik bilgi için: Kağan Kurşungöz,
Telefon: (216) 483 9964,
E-posta:
kursungoz@sabanciuniv.edu


Mekatronik Mühendisliği
Program araştırma alanları;  akıllı ürün tasarımı, çok disiplinli tasarım optimizasyonu, topoloji optimizasyonu, metamalzemeler, mikro sistemler, akıllı kontrol sistemleri, robot tasarımı, haptik sistemler, bilgisayarla görme, bilgisayar destekli mühendislik, yenilenebilir enerji sistemleri, ve atanmış bilgisayarlı sistemler. Mikro sistemler, proses kontrolü, küçük su türbinleri, türbin kanadı ve sızdırmazlık sistemleri tasarımı, ısı transferi, MEMS, mikro sistemlerde kaynama dengesizlikleri, kritik ısı akışı, mikro kanallar, kavitasyon, Mikro- ve Nanofluidics, çapraz akış, elektronik soğutma, minyatür ısı atıcılardır. Mühendislik sistemlerinin titreşim analizi ve kontrolü, sürekli sistemlerin titreşim modellemesi, modal test yöntemleri, mikro talaşlı imalat sistem dinamiği, minyatür medikal cihaz tasarım ve yapımı.

Akademik bilgi için: Ali Koşar,
Telefon: (216) 483 9621,
E-posta:
kosara@sabanciuniv.edu

 

Üretim Mühendisliği

Program araştırma alanları; ileri üretim teknolojikleri ve süreçlerine odaklanmıştır. Araştırma alanları; imalat süreçleri ve makinalarının modellenmesi ve analizi, bilgisayar destekli tasarım ve üretim, bütünleşik üretim sistemleri, eklemeli üretim (3B yazıcılar), biyoüretim, nano-mikro üretim, kompozit ve polimer üretim süreçleri ve üretim ve teknoloji stratejileri. Endüstri ile ortak çalışmalar önem verilmektedir.

 

Akademik bilgi için: Bahattin Koç,
Telefon: (216) 483 9557,
E-posta:
bahattinkoc@sabanciuniv.edu

 

Siber Güvenlik
Araştırma alanları; bilgisayar ağ güvenliği, kriptografi, blok zinciri, biometrik sistemler, kriptografik mühendislik, telsiz sistem güvenliği, veri güvenliği,yazılım güvenliği. 


Akademik bilgi için: Erkay Savaş,
Telefon: +90 (216) 483 9606,
E-posta:
erkays@sabanciuniv.edu

Kabul Koşulları:
Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına başvuru koşulları ve gerekli belgeler.

Yüksek lisans programına başvuran adayların lisans eğitimlerini, doktora programlarına başvuran adayların  lisans veya yüksek lisans eğitimlerini en geç 2 Eylül 2019 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Mali Destek:
Öğrencilerin, öğrenim ücretinden muafiyet, aylık nakit burs gibi mali desteklerden yararlanmaları mümkündür. Bu konudaki karar kabul jürisi tarafından belirlenir.

Son Başvuru:

Başvurular için son tarih 10 Mayıs 2019.  Mülakatlar 20 Mayıs-14 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ön değerlendirme sonucunda mülakata davet edilecek adaylara e-posta ile bilgi verilecektir. Adayların e-postalarını sıklıkla kontrol etmeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuruya ilişkin bilgiler için:  www.sabanciuniv.edu

Elektronik Başvuru İçin:
https://admission.sabanciuniv.edu

Yazılı sınav ve mülakat tarihleri aşağıdaki gibidir:

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Yazılı Sınav* & Mülakat**   : Daha sonra bildirilecektir.

(GRE Subject Test; Tüm yabancı adaylar için 2013-2014 Bahar Dönemi lisansüstü Başvuruları itibariyleBilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı “GRE Subject Test in Computer Science” skorunu istemektedir.2017-2018 Güz Döneminde lisansüstü başvurusunda bulunan adayların “GRE Subject Test in Computer Science” skorunun olması başvurularının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.)


Elektronik Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**:
27 Mayıs 2019, Pazartesi


Endüstri Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: Daha sonra bildirilecektir.

 

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: Daha sonra bildirilecektir.


Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: Daha sonra bildirilecektir.

 

Matematik (Yüksek Lisans ve Doktora)
Yazılı Sınav* & Mülakat**   : Daha sonra bildirilecektir.


Mekatronik Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**:
30 Mayıs 2019, Perşembe

 

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: Daha sonra bildirilecektir.

 

Üretim Mühendisliği (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: Daha sonra bildirilecektir.

 

Siber Güvenlik (Yüksek Lisans ve Doktora)
Mülakat**: Daha sonra bildirilecektir.

 

Fizik (Yüksek Lisans ve Doktora)
Yazılı Sınav* & Mülakat**   : Daha sonra bildirilecektir.

(Fizik yazılı sınav birinci ve ikinci yıl işlenen giriş fiziği, üçüncü ve dördüncü yıl işlenen klasik mekanik, elektromanyetik teori, istatistiksel mekanik ve kuantum mekaniği konularını kapsamaktadır. “ GRE Physics Subject Test ” sonucu olan adaylar yazılı sınavdan muaf tutulabilirler.)

*Başvuran tüm adaylar yazılı sınavda belirlenen günlerde hazır bulunacaktır.

**Mülakatlar için adaylara e-posta ile davet gönderilecektir.


Başvuru:

Başvuru için lütfen tıklayınız
Başvurular ile ilgili sorularınız için 
studentinfo@sabanciuniv.edu e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru belgeleri (resmi sınav sonuç belgeleri, transkript, vb.) hem online sistemine yüklenecek hem de Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edilecek ya da posta ile aşağıdaki adrese gönderilecektir. Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir. Posta ile gönderilen belgelerin, son başvuru tarihinden önce Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

Önemli Uyarı! Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün olmadığından, başvuru sırasında; GRE, TOEFL veya eşdeğeri sınav başvuru ya da sonuç belgelerinizin veya gerek gördüğünüz diğer belgelerin orijinallerini muhafaza etmeniz ve başvuruyu bu belgelerin kopyaları ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Ancak, kabul edilmeniz durumunda, üniversiteye kayıt sırasında orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.