2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Özel Öğrenci Başvuruları

Sabancı Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler, Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan derslere "özel öğrenci" olarak katılmak üzere başvuruda bulunabilirler.

  • Lisans seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda lisans programında kayıtlı öğrenci olmak, 

  • Lisansüstü seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik programında öğrenci olmak

Başvurabilmek için; kayıtlı olduğu fakültenin ilgili kurulu veya enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayını almak gerekir. Özel öğrenci olarak başvurunun kabul edilmesi, herhangi bir diploma programına kabul edilmek anlamına gelmemektedir. Sabancı Üniversitesi’nden özel öğrenci olarak ders alan öğrencilere talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir.

Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi başvuru koşulları için tıklayınız.

2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi Başvuru için tıklayınız.

Sabancı Üniversitesi

Öğrenci Kaynakları Birimi

Orta Mah. Üniversite Cad.

34956 Tuzla-İSTANBUL

Tel: 0216 483 90 93

Faks: 0216 483 90 73

E-posta: studentinfo@sabanciuniv.edu, ssadmission@sabanciuniv.edu