2023 Şirin Tekeli Araştırma Ödülü Başvuruları Devam Ediyor

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) tarafından bu yıl 7.’si düzenlenecek olan Şirin Tekeli Araştırma Ödülü için başvuru süreci devam ediyor.

şirin tekeli araştırma ödülü

Şirin Tekeli’nin bıraktığı zengin mirasın yaşaması, paylaşılması ve çeşitlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılından bu yana düzenlenen ödül programı Türkiye’de toplumsal cinsiyet odaklı araştırmaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyor.

2023 Şirin Tekeli Araştırma Ödülü ile ilgili genel bilgiler şu şekilde:

Şirin Tekeli Araştırma Ödülü, doktora öğrencileri ile doktora derecesini tamamlamasının üzerinden en fazla 15 yıl geçmiş tüm araştırmacılara açıktır. Gönderilen araştırma önerileri, farklı üniversitelerden akademisyenlerin oluşturduğu bir seçici kurul tarafından araştırmanın özgün değeri, amaç ve hedefleri, toplumsal cinsiyet çalışmaları alanına katkısı, yöntemi ve akademik yazın ve etik kurallarına uygunluğu kriterleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Bu yıl için belirlenen 80.000 TL ödül miktarı ile seçici kurul tarafından ödüle layık görülen bir araştırma desteklenecektir. Ödül almayan ancak teşviğe değer görülen araştırma önerilerinin sahiplerine (konferans ve atölye katılımı gibi) çeşitli akademik destek imkanları sunulması söz konusudur.

Başvuru Koşulları:

 • Başvurular elektronik olarak sirintekeliodulu@sabanciuniv.edu adresine iletilmelidir.
 • Öneri, Türkiye üzerine toplumsal cinsiyet odaklı özgün bir araştırma olmalıdır.
 • Ödül henüz gerçekleştirilmemiş araştırmalara verilmektedir; tamamlanmış araştırmalar ödül kapsamında değerlendirilmez.
 • Başvurunun dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
 • Araştırma önerisinde araştırmanın içeriği ve önemi, ulusal ve uluslararası akademik literatüre katkısı, kuramsal çerçevesi ile kullanılacak metodoloji açık ve kapsamlı bir şekilde sunulmalıdır.
 • Ödül ortak araştırma projelerine açıktır; ancak bir araştırmacı tek bir (bireysel veya ortak) araştırma önerisiyle başvurabilir. Birden fazla araştırmacı içeren bir proje ile başvuran kişi, diğer araştırmacı(lar)dan başvurunun uygunluğuna dair yazı almalıdır.
 • Geçmiş yıllarda başvuru yapmış olanlar, ödül veya teşvik ödülü almadıkları takdirde tekrar başvurabilirler. Ödül almış kişiler tekrar başvuramazlar.
 • Son başvuru tarihi 6 Ekim 2023’tür. Sonuçlar Aralık 2023’te SU Gender tarafından düzenlenecek konferansta duyurulacaktır.
 • Ödül sahibinin bir yıl sonraki konferansta araştırmanın çıktılarını sunması beklenmektedir.

Başvuru Belgeleri:

Değerlendirme süreci anonim olarak yürütüldüğü için öneri ve özet dosyaları, ad, soyad, kurum belirtilmeden kaydedilmeli ve gönderilmelidir. Başvuru 3 ayrı dosya (.doc veya .pdf) içermelidir:

 1. Araştırma önerisi: 12 punto ve çift satır aralıklı; ad, soyad, kurum içermeyen anonim dosya olarak sunulmalıdır. Dipnotlar ve kaynakça hariç 10 sayfayı aşmamalı; dipnotlar ve kaynakça sayfa altına değil başvuru sonuna eklenmeli, APA alıntı sistemi kullanılmalıdır. 
 2. Başlık ve özet: En fazla 500 kelime; ad, soyad, kurum içermeyen anonim dosya olarak sunulmalıdır.
 3. Özgeçmiş: Eğitim geçmişi ve yayınları da içerecek şekilde ayrıntılı olarak düzenlenen özgeçmişte başvuru sahibinin ad, soyad, (varsa) kurumu, telefon, yazışma ve e-posta adresini içeren iletişim bilgileri ile (varsa) sunulan araştırmaya başka kaynaklardan alınmış olan destek ve ödüller açıkça belirtilmelidir.