4. Eğitim Konferansı 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek

Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Direktörlüğü (TGD) tarafından düzenlenen 4. Eğitim Konferansı’nın bu yıl ana teması “dijitalleşme” olacak. ‘Reflections on Digital Learning and the Future of Higher Educationbaşlığında gerçekleşecek olan4.  Eğitim Konferansı’nın açılış konuşmasını Columbia Üniversitesi’nden Columbia Tele-Information Enstitüsü direktörü Prof. Eli Noam yapacak.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Eğitim Konferansı’nın temasını belirlerken göz önüne alınan unsurları Temel Geliştirme Direktörü Emre Erol şu şekilde açıkladı:

“Geçtiğimiz yıl küresel düzeyde hayatlarımızı etkileyen pandeminin getirdiği ani dijitalleşme zaruretini takiben Eğitim Konferansımız da bu doğrultuda yeni dijital gerçekliğe adapte olmuştu. Ne yazık ki bir yıl sonra pandemi hala bizimle ve hayatlarımızı etkiliyor fakat artık tünelin sonunda bir miktar da olsa ışık görünmekte. Öyle anlaşılıyor ki pandeminin seyri ne olursa olsun, bundan sonra bir formda dijitalleşme ve uzaktan çalışma pratikleri, yükseköğrenimin kalıcı bir parçası olacak. Bu sadece TGD ve çekirdek müfredatımız açısından değil aynı zamanda üniversite hayatının tüm boyutları açısından son derece önemli. İşte bu nedenle bu konuda ve geleceğin neleri getireceği üzerine bir diyalog başlatma inisiyatifini üstlenmeye karar verdik.

‘Dijitalleşme’, geçtiğimiz on yıllık süreçte yükseköğrenim kurumlarına, Kitlesel Açık Çevirimiçi Dersler (Massive Open Online Courses ya da MOOCs; kısa bir tarihi için tıklayın) gibi örneklerle, küresel düzeyde yön veren bir anahtar kelime olmuştur. Geçtiğimiz yılın pandemi koşulları da yükseköğrenimde zaten var olan bu dijitalleşme ihtiyacını yadsınamaz bir şekilde ivmelendirmiştir. Şimdi bu dönüşüm süreci içerisinde çevirimiçi eğitimin farklı yüzlerini görme şansımız oldu. Peki bu tecrübelerden sonra ‘dijitalleşme’ sizin için ne anlam ifade ediyor? Dijitalleşme Sabancı Üniversitesi’nin geleceği için ne anlama gelmeli? Üniversitelerin ve akademisyenlerin dijital çağdaki rolleri nedir? Dünyadaki çeşitli kurumlar dijitalleşme talepleri ile nasıl başa çıkmıştır? İşte bu sorular tüm yükseköğrenim kurumları için gittikçe daha önemli hale gelmektedir ve bu durum Sabancı Üniversitesi özelinde dijitalleşmeye dair cesur adımların stratejik planımızın parçası olması nedeniyle daha da öne çıkmaktadır.”

İngilizce olarak dijitalleşme ana temasında gerçekleşecek olan 4. Eğitim Konferansı’nın başlığı ‘Reflections on Digital Learning and the Future of Higher Educationolarak belirlendi.  Gelecekte farklı kurumların iletişim kurduğu bir platforma evirme stratejisi doğrultusunda Eğitim Konferansının bu yıl ki açılış konuşması, Sabancı Üniversitesi dışındaki yükseköğrenim sektöründe çalışan profesyoneller ve akademisyenlere de açık olacak. 

4. Eğitim Konferansı’nın açılış konuşmasını Prof. Eli Noam yapacak

Bu yıl konferansın açılış konuşmacısı Columbia Üniversitesi’nden Columbia Tele-Information Enstitüsü direktörü Prof. Eli Noam olacak.

Prof. Noam, bugün yaşadığımız dijital dönüşüm üzerine çalışmaları olan ve geçmişte Science dergisinde bu konuda bir makale yayınlamış, bugüne dair son derece isabetli ve öngörülü tespitlerde bulunmuş bir akademisyendir. Kendisi medya, internet ve iletişim ekonomisi, yönetimi ve politikaları üzerine Amerika’da ve dünyada yaşanan değişimler üzerine uzmanlaşmıştır. Prof. Eli Noam bu sene bizlerle üniversitelerin geleceği, internetin etkisi ve mevcut dijitalleşme eğilimleri üzerine konuşacak.  

Lütfen açılış konuşmasına buradan ayrıca kayıt yaptırınız.

Açılış konuşması (ön kayıt ile izlenebilecek) ve sonrasında sadece Sabancı Üniversitesi mensuplarının katılabileceği kapalı tartışma oturumları yapılacaktır. Bu altı oturumun konusu aşağıdaki gibidir:

  1. ‘Dijitalleşme’ kavramından neler anlıyoruz?
  2. Dijitalleşme ve iş yükü
  3. Dijitalleşme ve Akademik Dürüstlük
  4. Dijitalleşme ve İçerik Oluşturma
  5. Dijitalleşme ve Öğrenci Hayatı
  6. Djitalleşmeye dair Kişisel Tecrübeler

Çevirimiçi olarak gerçekleşecek konferans ile geçmiş yıllarda da olduğu gibi Sabancı Üniversitesi paydaşları arasında eğitime dair iletişim ve işbirliği imkânlarının teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Tüm Sabancı Üniversitesi eğitimcileri ve idari çalışanları konferansımıza davetlidir. Eğer SU çalışanıysanız lütfen konferans websitesinden kayıt olun!

Katkılarınız ve varlığınızla konferansımızda beraber olmayı iple çekiyoruz!