Araştırmacılarımız Abdolali Khalili Sadaghiani ve Ali Koşar’ın projesine AB Desteği

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Araştırmacıları Abdolali Khalili Sadaghiani ve Ali Koşar’ın AB proje başvurusu kabul aldı.

AB desteği

Araştırmacılarımızın projesi “Havacılık İçin Hidrojenle çalışan Elektrikli  Tahrik Sistemlerinin Termodinamik Odaklı Kontrol Yönetimi” başlığını taşıyor. Ali Koşar projeyi şu şekilde özetliyor: İnsan faaliyetinin çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla hem küresel hem de Avrıpa düzeyinde karbon emisyonlarını düşürmeye yönelik önemli çalışmalar sürdürülmektedir. Küresel olarak havacılık endüstrisi karbon emisyonlarını önemli ölçüde hedeflemek istemektedir.  Net sıfır karbon emisyonuna doğru olan bu  geçişte, yakıt hücrelerini ve/veya hidrojene dayanan yanma sistemlerini kullanan yeni güç aktarım teknolojileri önem kazanmaktadır. TRIATHLON, hidrojen güç aktarım mekanizması teknolojisinin MWatt sınıfına yükseltilmesiyle ilgili zorlukların üstesinden gelmek için güç aktarım mekanizması bileşenleri arasında sinerji oluşturmayı hedeflemektedir. TRIATHLON'un amacı, MWatt sınıfı uçaklar için daha sağlam, az bakım gerektiren, düşük emisyonlu, yüksek tepkili hidrojen-elektrik güç aktarma organları tasarlamak için yenilikçi yaklaşımlar geliştirmektir. TRIATHLON tarafından geliştirilecek yenilikçi teknolojiler ilgili endüstriler tarafından benimsendiğinde havacılıkta oyun değiştirici etkiler görülecektir. 

Projenin koordinatörlüğünü Stichting Materials Innovation Institute üstleniyor. Sabancı Üniversitesi dışında proje partnerleri Technische Universiteit Delft, Technische Universität Dresden, Ergon Research Srl, Cryomotive Gmbh, Lithoz Gmbh ve AMIRES s.r.o. olacak.

Sabancı Üniversitesi EFSUN Araştırmacıları projede İş Paketi Liderleri olarak görev alacak.  Projeye termal yönetim ve termodinamik performans elde edilmesinde katkılar sağlayacak.  Thermodynamics-dRIven control mAnagemenT of Hydrogen powered and electrified propuLsion for aviatiON TRIATHLON" projesinin toplam bütçesi 4 M Euro olup, Sabancı Üniversitesi EFSUN bütçesi 483.000 Euro'dur.

Ali Koşar projenin önemine dair şunları söyledi: Thermodynamics-dRIven control mAnagemenT of Hydrogen powered and electrified propuLsion for aviatiON TRIATHLON isimli projemiz Cluster 5'de havacılık alanında Türkiye'nin fonlanan ilk projesidir. Bundan dolayı son derece heyecanlıyız.