Araştırmacılarımızın geliştirdiği buluşa triadic patenti

Sabancı Üniversitesi mensupları tarafından geliştirilen buluş, üç patent ofisi tarafından tescillenerek, Türkiye’den alınan triadic patentler arasında yer aldı.

su

Sabancı Üniversitesi tarafından başvurusu tamamlanan “Heat exchanger with enhanced heat transfer surfaces” başlıklı buluş, Avrupa Patent Ofisi (EPO) (EP3610217B1) ve Japonya Patent Ofisi (JPO) (JP6852241B2) nezdinde tescillenmesinin ardından, Amerika Patent ve Marka Ofisi (USTPO) (US11473856B2) tarafından da tescil edildi. Bu üç patent ofisi tarafından tescillenmesiyle beraber “Heat exchanger with enhanced heat transfer surfaces” başlıklı buluş patenti, oldukça prestijli üçlü (triadic) patent olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’den alınmış çok az sayıda triadic patent bulunmaktadır. 

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (FENS) öğretim üyesi, SUNUM ve EFSUN araştırmacısı Ali Koşar, FENS, SUNUM ve EFSUN araştırmacısı Abdolali Khalili Sadaghiani, Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik doktora programı mezunu Yunus Akkoç ve Mekatronik Mühendisliği doktora öğrencisi Ahmad Reza Motezakker ile SUNUM ve Koç Üniversitesi KUTTAM araştırmacısı Devrim Gözüaçık tarafından geliştirilen bu buluşta, hipertermofilik arkea dayalı yeni nesil biyo-kaplamalar yoluyla termal sıvı sistemlerinde enerji verimliliği için etkili ve pratik bir yöntem önerilmektedir.  Bu patent (EFSUN) bünyesinde yapılan disiplinlerarası araştırmalara güzel bir örnektir.