BADV Şirketler Ağı, Uzmanlarla Webinar Serisi’nin Altıncı Etkinliğinde Buluştu!

BADV Şirketler Ağı Etkinlik Komitesi’nin düzenlediği Uzmanlarla Webinar Serisi’nin altıncı etkinliği, “İstanbul Sözleşmesi'nin Dünyadaki ve Türkiye'deki Yansımaları” başlığıyla, 4 Temmuz’da gerçekleşti.

Webinar

İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girişinin onuncu yılında, TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Billur Barlın'ın moderatörlüğünde, Kadının İnsan Hakları Derneği Savunuculuk Koordinatörü Berfu Şeker, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Gönüllüsü Avukat Funda Ekin ve Sebuka Kurucusu Avukat Aslı Karataş, İstanbul Sözleşmesi’ni farklı boyutlarıyla ele aldı. 

Webinarın moderatörü Billur Barlın, İstanbul Sözleşmesini gündemde tutmaya devam etmenin kadına yönelik şiddetle mücadelede önemine değinerek; şiddetle mücadelede atılacak adımları birlikte yeniden gözden geçirmenin önemli olduğunun altını çizdi. Webinarın ilk konuşmacısı Berfu Şeker, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme sürecini küresel düzeydeki toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı gelişmelerle beraber değerlendirerek, bu sürecin ulusal ve uluslararası alanda kadına yönelik şiddetle mücadeleye etkisini ele aldı. Şeker, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmiş olmasına karşın, Sözleşmeyi destekleyen tüm aktörlerin, belediyelerin, sivil toplumun ve özel şirketlerin Sözleşmeyi uygulamaya devam edebileceğini vurguladı.

Ardından söz alan Funda Ekin, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin şiddetle mücadelede olumsuz yönde bir değişimin göstergesi olarak algılandığını ve bunun yansımalarının da başta 6284 sayılı yasanın uygulamasında görüldüğünü paylaştı. Ancak tüm bu olumsuz tabloya rağmen yasaların etkin şekilde uygulanması için kadın hareketinin mücadeleyi hiç bırakmadığına ve bunun şiddetle mücadeledeki önemli rolüne değindi. Son olarak, Aslı Karataş da özel sektörün ev içi şiddet konusundaki sorumluluklarının neler olduğunu ve şiddete maruz kalan çalışanlara ne tür destekler verilebileceğini, hukuksal dayanaklara da değinerek aktardı.

Etkinliğin kaydı ilerleyen günlerde Youtube kanalı üzerinden paylaşılacaktır.