CDP İklim Değişikliği ve Su Programı 2022 Türkiye Sonuçları ve Lider Şirketler Açıklandı

Türkiye çalışmalarını Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun üstlendiği dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan CDP’nin 2022 yılı Türkiye Sonuçları, 25 Nisan 2023, Salı günü, CDP Türkiye 13. İklim Değişikliği Konferansı ve Ödül Töreni ile açıklandı. 

CDP Global A Listesi

Garanti BBVA’nın ana sponsorluğunda Türkiye faaliyetlerini gerçekleştiren CDP Türkiye’nin 2022 yılına ait analizlerini ve bulgularını içeren “İklim Değişikliği & Su Programı 2022 Türkiye Sonuçları Raporu” ve CDP’nin Global Derecelendirme Metodolojisine göre belirlenen CDP Global ve CDP Türkiye Liderleri etkinlik sırasında kamuoyu ile paylaşıldı. 

Açıklanan sonuçlara göre Türkiye’de raporlama yapan şirketlerin %95’i iklimle ilgili riskleri tanımlarken, bu risklerin işletmeleri üzerinde önemli bir finansal veya stratejik etki potansiyeli olduğuna dikkat çekiyor. Şirketlerin %96’sı iklim kaynaklı potansiyel fırsatları belirlemiş durumda; ancak, iklimle alakalı tanımlanan toplam risk miktarı (576), raporlanan fırsatların (208) neredeyse 3 katı.

Türkiye’de CDP aracılığı ile yapılan raporlamalara göre iklim risklerinin potansiyel finansal etkisi, bu risklere müdahale etmek için gereken maliyetten çok daha fazla. 2022 senesinde, ülkemizde, şirketler tarafından belirlenen risklerin toplam finansal etkisi 24 milyar dolar (9 katı) civarındayken, şirketler bu risklere karşı tedbir almak için 2.6 milyar dolar gerektiğini raporladı. Türkiye’de şirketler tarafından en fazla raporlanan risk faktörü, karbon fiyatlandırma mekanizmaları oldu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASININ EVRİMİ

CDP’nin bu seneki konferansı ‘İklim Değişikliği Raporlamasının Evrimi: Gönüllü Raporlamadan Zorunlu Raporlamaya Doğru’ teması ile gerçekleştirildi. Konferansta, tüm dünyada yaygınlaşmaya başlayan ve Türkiye’de çok daha etkin bir şekilde uygulanması planlanan zorunlu sürdürülebilirlik raporlaması konusu ele alındı. Yıllardır şirketlere gönüllü raporlama yapabilecekleri bir platform sunan CDP, bu amacını genişleterek zorunlu raporlama konusunda da şirketlere destek olmaya devam edeceğini gösterdi.

Konferansın açılış konuşmasını Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu gerçekleştirdi ve konuşmasında “Uzun yıllardır iş birliği içinde olduğumuz CDP Türkiye’nin her geçen yıl güçlenerek büyüyen etki alanına 2022 sonuçları ile bir kez daha şahit olduk. Biz de Garanti BBVA olarak 2009 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği, 2015 yılından beri de CDP Su Programı’na şeffaf şekilde raporlama yapıyoruz.” dedi.

Konferansın ana konuşmacılarından olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı/ ISSB Strateji Direktörü Mardi McBrien, tüm dünyada sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında yapılan çalışmalara ve yakın zamanda hayata geçecek yeni uygulamalara değindi. McBrien konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı: “ISSB olarak bizim rolümüz, sürdürülebilirlik raporlamaları için küresel bir temelin sağlanması adına standartlar geliştirmektir. Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcıların şirketleri etkileyen sürdürülebilirlik riskleri ve fırsatları hakkında yüksek kaliteli bilgiye sahip olmasını ve bunların dünya genelinde karşılaştırılabilir olmasını istiyoruz. Standartların nihai hale getirilmesinin yanı sıra, bu standartların benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, güçlendirmek ve geliştirmek için çalışıyoruz. Küresel bir raporlama standardının özellikle gelişmekte olan ekonomilerde bilgiyi iyileştirme ve böylece gerekli yatırımlar için finansmanı artırma potansiyeli olduğunu düşünüyor ve bu nedenle bölgesel standart belirleyiciler ve ilgili yerel paydaşlarla yakın bir şekilde çalışmanın önemine inanıyoruz.”

Konferansın diğer ana konuşmacısı Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kamu Gözetimi Başkan Yardımcısı Murat Yünlü ise konunun Türkiye özelinde gelişimini ve gelecek öngörülerini aktardı. Yünlü konuşmasında “Şirketlerin faaliyetlerini dünyaya ve topluma karşı daha sorumlu ve duyarlı olarak yürüten işletmeler hâline gelmeleri ancak sürdürülebilirliğe ilişkin açıklamaların, finansal bilgilerle aynı titizlik, kalite ve küresel karşılaştırılabilirlikte açıklanmasıyla sağlanabilir. Bu doğrultuda Kurumumuz; uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak üzere Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirleyip yayımlamak, uygulama kapsamını belirlemek, güvence denetimlerini üstlenecek denetçileri yetkilendirmek ve söz konusu denetimlerin gözetimini yapmak suretiyle sürdürülebilirlik konusunda nitelikli adımlar atacaktır.” dedi.

PARİS ANLAŞMASI’NIN KOYDUĞU HEDEFLER TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLERİN GÜNDEMİNDE

CDP İklim Değişikliği & Su Programı 2022 Türkiye Raporu’nun sonuçlarını açıklayan Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu / CDP Türkiye Projeler Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş, Türkiye’de emisyon azaltım hedeflerini Paris Anlaşması ile uyumlu olacak şekilde belirleyen şirket sayısında önemli bir artış olduğunu belirtti ve ekledi “2022 senesinde, Türkiye’de 29 şirket Bilim Temelli Hedef (SBT) belirledi. Bunlardan 8 tanesinin hedefleri Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylandı. Bu sayı 2020 senesinde sadece 1 idi.”

Türkiye’de 2030 yılı ve sonrasını kapsayan, daha uzun vadeli hedefler belirleyen şirketlerin sayısında da artış kaydedildiğini belirten Göğüş bu durumun, Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak ve küresel ısınmayı 1.5°C ile sınırlandırmak adına büyük önem taşıdığını belirtti. “Ülkemizde belirlenen hedefler, kapsadıkları zaman dilimi açısından gittikçe daha azimli hale geliyor. 2030 yılı ve sonrası için mutlak emisyon azaltım hedefi koyan şirket yüzdesi son iki yıl içerisinde neredeyse dört kat arttı. Bu değişim, son yıllarda daha çok şirketin, iklim değişikliği ile mücadelenin aciliyetini kavradığını ve bu amaçla daha azimli hedefler koyduklarını gösteriyor.” dedi.

“GÖNÜLLÜ RAPORLAMADAN ZORUNLU RAPORLAMAYA DOĞRU” PANELİ

CDP 2022 Panel

Konferans kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliği Raporlamasının Evrimi: Gönüllü Raporlamadan Zorunlu Raporlamaya Doğru” başlıklı panelin moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Ata Can Bertay yaptı. Panele; CDP Kurumsal İlişkiler Kıdemli Yöneticisi Ji Yeon Kim, Cambridge Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü Sürdürülebilir Yönetim Danışma Kurulu Üyesi Simon C.Y. Wong ve Deloitte Orta Avrupa Sürdürülebilirlik Hizmetleri Direktörü Tomasz Gasinski konuşmacı olarak katıldı.

Panelde Ji Yeon Kim, CDP’nin bu zamana kadar şirketlerin zorunlu sürdürülebilirlik raporlamasına geçişe hazırlıklı olması adına verdiği katkıya ve önümüzdeki dönemde standartlaşmaya başlayacak sürdürülebilirlik raporlaması zorunluluklarının CDP soru setlerine nasıl entegre edileceğine değindi.  Simon C.Y. Wong, şirketlerin zorunlu iklim raporlaması karşısında nasıl bir yönetim stratejisi izlemesi gerektiğine ve muhtemel yasal sorumluluklar konusuna odaklanırken, Tomasz Gasinski de mevzuata dayalı raporlamanın şirketler üzerindeki olası etkilerine ve hâlihazırda gönüllü raporlama yapan şirketlerin bundan nasıl fayda sağlayabileceğine dair bilgiler verdi.

ÖDÜL TÖRENİ

Türkiye’den Global A listesine girme başarısı gösteren şirket sayısı bu yıl şimdiye kadarki en yüksek düzeye ulaştı. Tüm dünyada, İklim Değişikliği Programı kapsamında A notunu alan 297 Global A şirketinin 4’ü, Su Güvenliği Programı kapsamında ise 107 Global A şirketinin 6’sı Türkiye’den. Aydem Yenilenebilir Enerji, Arçelik, Brisa, Carrefoursa, Garanti BBVA, Kordsa, Mavi Giyim, Tekfen, T. Halk Bankası olmak üzere Türkiye'den toplam 9 şirket Global A listesine girerek dünya liderleri arasında yerini aldı. Aydem Yenilenebilir Enerji, hem Su Güvenliği hem de İklim Değişikliği Programı kapsamında A listesinde yer almayı başardı.

Türkiye’den 21 şirket İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarından A- notunu alarak Türkiye Lideri kategorisinde yer aldı. Bu yıl ilk kez rekor sayıda (18) şirket de CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi (SER) kategorisinde A notunu alarak SER liderleri arasında yer aldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren CDP Türkiye Direktörü Melsa Ararat konuşmasında lider şirketlerin sayısındaki artışa değindi ve “Küresel finansal kurumlar, sürdürülebilir ve dayanıklı bir ekonomiyi destekleyen yatırım kararlarının alınmasında CDP’nin derecelendirme notlarını yaygın olarak kullanmaktalar. Türkiye’de de portföy yönetim şirketlerinin yatırım yapılabilir endekslere dayanan yatırım fonları kurarken CDP notlarını temel almaya başlamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz. CDP Türkiye, CDP’nin küresel düşünce liderliğini, Türkiye’nin kurumsal yapısının gerçeklerine uyarlayan bir kanal olmaya devam edecektir.” dedi.

Etkinlik kapsamında CDP Global A Liderleri olan şirketlerin CEO’larının mesajlarını içeren video gösteriminden sonra, tüm şirketlere ödülleri takdim edildi. CDP Türkiye ödülleri bu sene de üç boyutlu yazıcıyla ve tamamen doğada çözünebilir malzemeyle üretildi.