CDP Türkiye Yöneticisi Mirhan Köroğlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Paneli’nde konuştu

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu CDP Türkiye Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş, 19 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Piyasalara Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi’nin 1. Fazı’nın kapanışı, 2. Fazı’nın da açılışının yapıldığı toplantı kapsamındaki İklim Değişikliği ile Mücadele ve Karbon Fiyatlandırma panelinde konuşmacı oldu. 


Mirhan Köroğlu Göğüş dahili karbon fiyatlandırması hakkında konuştu. Mirhan Köroğlu Göğüş, Türkiye’de henüz yeni yeni uygulanmaya başlayan fakat özellikle Paris Anlaşması’ndan sonra tüm dünyada özel sektörün İklim değişikliğinin etkilerini ölçebilmek adına uygulamaya başladığı dahili karbon fiyatlandırması CDP’nin gündemindeki en önemli maddelerden biri olduğunu söyledi.

Mirhan Köroğlu Göğüş CDP’nin şirketlere yönelik yürüttüğü, dahili karbon fiyatlandırması araştırmasının sonuçlarını aktardı. 2014 yılından bu yana dahili karbon fiyatlandırmasında artış olduğunu söyleyen Mirhan Köroğlu Göğüş konuşmasında “Dahili karbon fiyatlandırması şirketlerin iklim değişikliği ile ilgili riskleri ve fırsatları değerlendirebilmeleri için en önemli araçlardan biri.  İklim değişikliğinin tehlikeli etkilerini azaltmak ve yatırımları daha temiz, daha verimli alternatiflere yönlendirmek için kilit bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Şirketler dahili karbon fiyatlandırması ile risklere parasal bir değer atfederek, bunları tek bir metrik haline getirebiliyor. Bu da şirket içindeki finansal karar vericilerin, düşük karbonlu ekonomiye geçişteki süreçleri çok daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmesini sağlıyor. Yani temel olarak Karbon fiyatlandırması İklim değişikliğinin sosyal maliyetlerini, kirliliğin kaynağına kaydırmakta, kirleticileri emisyonları azaltmaya ve temiz enerji ve düşük karbonlu büyümeye yatırım yapmaya teşvik etmektedir.” dedi.

Piyasalara Hazırlık Ortaklığı (PMR) Projesi

Dünya Bankası; gelişmekte olan ülkeler ile yükselen ekonomilerin karbon piyasası mekanizmalarından etkin olarak yararlanmalarını sağlamaları için gerekli kapasite gelişimini sağlamak amacıyla, Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan dokuz ülkeye PMR kapsamında teknik destek sağlamaktadır.

Türkiye, Dünya Bankası ile hibe anlaşmasını ilk imzalayan ülke oldu. 2013 yılından bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen PMR, izleme, raporlama ve doğrulama mevzuatının uygulanması ile karbon fiyatlandırma mekanizmaları hakkındaki çalışmaların yapılmasına ülkemizde öncülük etmektedir.

Proje kapsamında, emisyon ticaret sistemi, karbon vergisi gibi karbon fiyatlandırma mekanizmalarının yanı sıra beyaz ve yeşil enerji sertifikaları, genişletilmiş kredilendirme mekanizmaları (scaled-up crediting mechanism), sonuç odaklı finansman gibi emisyon azaltım mekanizmaları da analitik olarak detaylı bir şekilde çalışılmaktadır.

Proje süresince, karbon fiyatlandırma mekanizmaları ile ilgili kapasite geliştirme, farkındalık yaratma ve eğitim çalışmaları tüm ilgili paydaşlar ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmektedir. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Formu ve CDP Türkiye PMR projesini yakından takip etmekte ve Bakanlık tarafından süreçlere dahil edilmektedir.