CEF Sertifika Programları Devam Ediyor

Akbank’ın kurucu sponsoru olduğu Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence in Finance – CEF), Nisan ayında, iki ayrı sertifika eğitimi düzenleyecek.

13 Nisan’da başlayarak dört tam gün sürecek Sermaye Bütçesi Temelleri Sertifika Programında katılımcılar özellikle indirgenmiş nakit akışı konusuna odaklı bir şekilde sermaye bütçelemesi alanına dair güçlü bir temel edinecek ve akabinde Şirket Değerleme ile Birleşmeler ve Satın Alımlar gibi yüksek seviyedeki dersleri almaya hazır bir hale gelecekler.

Programın ilk bölümünde, sermaye bütçelemesi alanında farklı projeler arasında seçim yapmak için kullanılabilecek basit karar verme kuralları anlatılacak. İkinci bölümde ise risk ve getiri kavramları üzerinde durulacak ve bu kavramlar arasında ilişki kurmaya odaklanacak.

Eğitim, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Evrim Akdoğu tarafından Zoom üzerinden çevrimiçi olarak verilecek.

Özgür Demirtaş’tan Finansın Temelleri Eğitimi

CEF Sertifika Programları kapsamında Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Özgür Demirtaş, 27-29 Nisan, 4-6 Mayıs tarihleri arasında Finansın Temelleri / Yatırımlar konusunda ders verecek. Bu dört günlük eğitim, finansın temellerine dair özellikle Yatırımlar başlığına odaklanan yoğun bir giriş sunacak.

İlk gün paranın zaman değeri konusu ile başlayacak. Şimdiki ve gelecekteki değer operatörlerini kullanmayı ve bileşik getirinin gücü anlatılacak. Sonrasında, anuiteler ve sonsuza kadar devam eden sabit nakit akımları ile devam edilecek. İkinci gün pay senedi değerlemesi ile başlayacak. Adi ve imtiyazlı pay senetleri arasındaki farklara odaklanılacak ve imtiyazlı pay senetlerinin fiyatlanması üzerinde durulacak. 

Sertifika programının üçüncü gününde, katılımcılar modern portföy teorisi ile tanışacak. Programın son günü ise katılımcıları türev enstrümanlar ile tanıştıracak. Bu dört günün sonunda, katılımcılar özellikle Yatırımlar konusuna odaklı bir şekilde finans alanına dair güçlü bir temel edinecek ve akabinde Risk Yönetimi, Yatırımlar ve Varlık Fiyatlama gibi yüksek seviyedeki derslere almaya hazır bir hale gelecek.