CEF’ten “İklim Değişikliği Çağında Aşırı Hava Olayları” Semineri

Akbank’ın kurucu sponsoru olduğu Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence in Finance – CEF), Columbia Üniversitesi’nden finansal ekonomi alanında John R. Eckel Jr. Kürsü Başkanı Prof. Dr. Harrison Hong’u, “İklim Değişikliği Çağında Aşırı Hava Olayları” başlıklı seminerinde ağırladı.

CEF Seminer

Sunumuna, iklim değişikliğinin yarattığı aşırı hava olaylarına değinerek başlayan Harrison Hong, yaşanan bu olayların ekonomi üzerindeki etkileri üzerinde durdu.

Moderatörlüğünü CEF direktörü Yiğit Atılgan’ın üstlendiği seminere burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Harrison Hong Hakkında

Harrison Hong, Columbia Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde finansal ekonomi alanında John R. Eckel Jr. Profesörü ve Ekonomik Araştırmalar Programı'nın yürütme direktörüdür. 2016 yılında Columbia Üniversitesi’nde görev almaya başlayan Harrison Hong, öncesinde Princeton Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nde görev yapmıştır. 1997-2001 yılları arasında Stanford Üniversitesi’nde finans alanında doçent olarak görev almıştır. 1992 yılında California Üniversitesi, Berkeley'den ekonomi ve istatistik alanlarında lisans. derecesini almış, 1997 yılında MIT'de ekonomi alanında doktorasını tamamlamıştır. 2009 yılında 40 yaşın altındaki en iyi Amerikalı finansal ekonomiste iki yılda bir verilen Fischer Black Ödülü’ne layık görülmüştür. Stockholm School of Economics ve Aalto Üniversitesi'nden fahri doktora unvanları almıştır. Amerikan Finans Birliği eski başkanıdır. Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu'nda (NBER ) araştırma uzmanı ve LSV Varlık Yönetimi şirketinde akademik danışman olarak görev almaktadır. Finansal ekonomi alanına birçok başlıkta katkıda bulunmuştur. Bunlar arasında pay piyasası etkinliği, davranışsal finans ve iklim finansı yer almaktadır. Son çalışmaları, finansal sistemin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü üzerinde odaklanmaktadır. ABD Kongresi için hazırlanan 5. Ulusal İklim Değerlendirmesi'nde ortak yazar ve Uluslararası Para Fonu tarafından hazırlanan çeşitli iklim risk değerlendirmelerinde danışman olarak görev almıştır.