Cinsiyet ve Sanat Üzerine Söyleşiler II: Nour Shantout

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’nin (SU Gender), uluslararası konuk sanatçı programı Gate 27 iş birliğinde hayata geçirdiği konuşma serisi devam ediyor. Gate 27’nin toplumsal cinsiyet, feminizm ve göç alanlarında çalışmalarını sürdüren 2023 yılı konukları Maja Bekan, Nour Shantout ve Dominique Hurth, Gate 27 ile SU Gender'ın beraber düzenlediği söyleşi programında izleyiciyle bir araya gelecekler.

Nour Shantout

Cinsiyet ve Sanat Üzerine Söyleşiler isimli etkinlik serisinin ikinci oturumu, 18 Eylül 2023 Pazartesi günü 18.30’da Karaköy Minerva Han’da Nour Shantout ile İngilizce olarak gerçekleşecek. Etkinliğinin kolaylaştırıcılığını, Gate 27 Danışma Kurulu Üyesi ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Ahu Antmen üstlenecek.

Nour Shantout, Gate 27’de sürdüreceği “Searching for the New Dress” [Yeni Bir Elbiseyi Ararken] ismini verdiği araştırma temelli projesi kapsamında, Suriye’deki savaş sonrasında Suriye’den kaçarak Filistin’deki “Shatila” kampına sığınan kadınların, Filistin’deki nakış kültürüne olan etkileri üzerine çalışacak. Proje kapsamında sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek çeşitli atölyeler düzenleyecek.

Etkinlik kapsamında kendi sanat pratiğini paylaşmanın yanı sıra Ahu Antmen’in sorularını yanıtlayacak olan sanatçı; post-kolonyal feminist bir bakış açısıyla boyun eğdirilmiş miras, karşı-bellek, karşı-tarih, emek ve yabancılaşma gibi temalar etrafında çalışıyor.