COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Kapsamında Desteklenen Projemiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından "COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" başlığı ile açılan proje çağrısına üniversiteler ve özel sektörden sunulan ve Ar-Ge potansiyeli taşıyan projeler için TÜBİTAK tarafından ARDEB ve TEYDEB bünyesinde iki ayrı çağrı açıldı. Bu çağrılara yapılan başvurular çevrimiçi ortamda düzenlenen panel ve kurul toplantıları ile 15 gün gibi kısa bir sürede değerlendirildi. Çağrı kapsamında toplam 21 projenin yaklaşık 7 milyon TL bütçe ile desteklenmesine karar verildi.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Yanıkoğlu’nun yürütücü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Fatih Gülşen, Doç. Dr. Onur Tutar, Dr. Öğretim Üyesi Bora Korkmazer ve TÜBITAK Ulusal Metroloji Enstitüsü’nden (UME) Dr. Hümbet Nasibli, Alper Aker, Oğuzhan Acar’ın araştırmacı olduğu “COVID-19 Enfeksiyonunun Bilgisayarlı Tomografi ile Tespiti için Otomatik Görüntü Tanıma Sistemi” başlıklı proje, ARDEB gruplarında desteklenen 8 projeden biri oldu. Projede ayrıca Sabancı Üniversitesi Doktora öğrencilerinden Sara Atito Ali Ahmed, M. Umut Şen ve Mehmet Can Yavuz; ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencilerinden Dr. Sabri Şirolu, Dr. Ali Ergun Eryürekli, Dr. Toghrul Mammadov, Dr. Rauf Hamid araştırmacı olarak çalışmaktadır.   

PCR testinin uzun sürmesi ve hastalığın ilk evresinde tespitin yüksek oranda negatif olması, enfeksiyonun tespitinde  toraks bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinin de değerlendirilmesini gündeme getirmiştir.

Berrin Yanıkoğlu yürütücülüğünde geliştirilmekte olan sistem ile, BT görüntülerinin otomatik incelenerek akciğer tutulumunun saniyeler içinde otomatik tespiti amaçlanmaktadır. Bu sayede hem BT cihazının etkin dezenfeksiyonu, hem hastane içi bulaşın azalması mümkün olacaktır. Geliştirilecek sistem 6 ay içinde İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kurulacaktır.