Distinguished Research Fellows Spring Meeting 2023 etkinliği gerçekleşti!

Sabancı Üniversitesi’nin "Distinguished Research Fellowship" programı üyelerinin bir dizi seminer verdiği Spring Meeting 2023 etkinliği 22-25 Mart tarihleri arasında gerçekleşti.

Distinguished Research Fellows Spring Meeting 2023

Dünyanın önde gelen üniversitelerinde ve kurumlarında görev alan ve her biri kendi alanında dünya çapında birer otorite olan Sabancı Üniversitesi’nin "Distinguished Research Fellowship" programı üyeleri önemli bir etkinlikte bir araya geldi.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici, kendi alanında çok saygın olan bilim insanı ve araştırmacılarını Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleşen etkinlikte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Distinguished Research Fellows Spring Meeting 2023 etkinliğini, pandemiyle geçen iki yılın ardından fiziksel olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Yusuf Leblebici, sunumlara katılan isimlerin çalışma alanlarını ve faaliyetlerini anlattı.

Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü ve Altunizade Dijital Kampüs’te gerçekleşen etkinliklerin ilk gününde Dünya Bankası’nda Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başekonomisti olarak görev almış ve şu anda Küresel Kalkınma Merkezi (Center for Global Development) Bağımsız Danışmanı (non-resident fellow) olarak çalışmalarını sürdüren Aslı Demirgüç-Kunt ve University of Cambridge’de Fizik Profesörü ve St. John’s College’de Bağımsız Çalışmalar Direktörü Mete Atatüre Altunizade Dijital Kampüs’te seminer verdi.

COVID-19 Sonrası Rekabet ve Firmaların Toparlanması

Aslı Demirgüç-Kunt’un Altunizade Dijital Kampüs’te verdiği seminer “COVID-19 Sonrası Rekabet ve Firmaların Toparlanması” başlığı altında gerçekleşti. Aslı Demirgüç-Kunt, konuşmasında Covid-19 salgınının firmaların, bankaların ve hükümetlerin üzerindeki etkilerinden bahsetti. Aslı Demirgüç-Kunt, yaptığı sunumda öncelikle işletmelerin finansal durumlarının nasıl etkilendiğine ve bu durumun işletmelerin faaliyetlerine nasıl yansıdığına değindi. Bunun yanı sıra, salgın sonrasında işletmelerin yeniden canlanması için atılması gereken adımları, özellikle finansal piyasalardaki değişiklikler ve hükümet politikaları gibi faktörlerin rolünü ele aldı. Demirgüç-Kunt, ayrıca işletmelerin rekabet edebilmesi için yapmaları gerekenleri de anlattı.

Kuantum Optikten Kuantum Teknolojilerine

Günün ikinci konuşması Mete Atatüre tarafından verildi. “Kuantum Optikten Kuantum Teknolojilerine” konu başlığında seminer veren Mete Atatüre, konuşmasında kuantum dünyasının yakın gelecekteki uygulamalarına yönelik yolculuğundan bahsetti. Yarının teknolojilerinin bugünün biliminden doğduğunu belirten Atatüre, “Kuantum fiziğinin gelişiminde optik, çığır açıcı kavramların doğuşunun ilk günlerinden modern çağda somut bir kuantum dünyasına erişime kadarki süreçlerde kritik bir rol oynamıştır. Bugün, gelişimini meraktan alan kuantum fiziği, çığır açıcı teknolojilere dönüşmeye devam etmektedir ve faydalı cihazların fiziksel uygulaması için birçok malzeme platformu üzerinde durulmaktadır.” dedi.

Distinguished Research Fellows Spring Meeting 2023

Etkinliğinikinci gününde, Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü Sinema Salonunda, Columbia University’de Lisa and Bernard Selz Ortaçağ Sanatı Kürsüsü Profesörü ve Columbia University Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi Direktörü Holger Alexander Klein ve Amazon Web Services’da principal engineer olarak görev yapan Serdar Taşıran seminerleri gerçekleşti.

Ayasofya, Kariye Camii ve Koruma Politikası

Holger Alexander Klein, “Ayasofya, Kariye Camii ve Koruma Politikası” başlıklı seminer konusunda günümüzde ibadethane olarak hizmet veren Ayasofya ve Kariye Camilerinin Bizans, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde nasıl korunduğunu ve bu yapıların restorasyon çalışmalarını anlattı. Klein, konuşmasında, Ayasofya Camii’nin müzeye dönüştürülmesiyle bir mimari şaheser olarak tüm insanlığa takdim edildiğine değindi.

Bulut Bilişim için Otomatik Akıl Yürütme

Serdar Taşıran, “Bulut Bilişim için Otomatik Akıl Yürütme” başlıklı seminerinde siber güvenlikten donanım ve yazılım altyapısına, dağıtılmış sistemlerde veri bütünlüğü ve dayanıklılığa kadar çeşitli endişeler için uygulanan otomatik muhakeme yöntemlerine kadar birçok konuya ışık tuttu. Taşıran, otomatik akıl yürütmenin, matematiksel mantığa dayanan bir bilgisayar bilimi alanı olduğunu belirtti. “Amazon Web Services (AWS), otomatik akıl yürütme araçlarını geliştirme, kullanma ve bunları başka kuruluşlara harici hizmetler olarak sağlama konusunda öncü bir kuruluştur. Bu araçlar, hem bulutun doğruluğunu ve güvenliğini sağlamak (bulut bilgi işlemin tasarımı ve uygulanması) hem de bulutta (BT altyapılarını bulut hizmetleri üzerine kuran AWS müşterileri için) yapılan işlemlerin güvenliğini sağlamak için kullanılır” diye konuştu.

Etkinliğin üçüncü gününde, Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü Sinema Salonunda,University of California, Berkeley Psikoloji Profesörü ve Society of Personality & Social Psychology’de İlişkiler ve Sosyal Kavrama Laboratuvarı Direktörü Özlem Ayduk ve Massachusetts General Hospital ve Harvard Medical School’da Biomedikal Mühendislik alanında çalışmalar yapan Mehmet Toner’in seminerleri gerçekleşti.

Mesafeli: Kendine mesafe koymanın stres altındaki duygu ve davranış üzerindeki etkileri

Özlem Ayduk, “Kendine mesafe koymanın stres altındaki duygu ve davranış üzerindeki etkileri” başlıklı konuşmasında, kişinin ‘burada ve şimdi’ benmerkezci bakış açısını aşma süreci olarak nitelendirilebilecek olan kendine mesafe koymasının duygu düzenleyici faydaları üzerine yürütülen bir araştırma programını ele aldı. Ayduk şunları söyledi:  Konuşmam, kendi kendine mesafe koymanın hem kişisel hem de kişiler arası ruhsal esenliği nasıl ve neden artırabileceğini açıklayan çeşitli (yani, korelasyonel, deneysel, boylamsal) araştırma tasarımları kullanarak farklı seviyelerdeki (ör. davranışsal, nöral) analizlerden elde edilen mevcut verilere odaklanan dilsel mekanizmaya eğilecektir. Bulguların uygulamalara müdahale, terapi, eğitim yansımaları tartışılacaktır.

Ekstrem Mikroakışkanlar: Dolaşımdaki Son Derece Nadir Tümör Hücreleri ve Kümelerinin Gruplandırılması

Günün diğer semineri Mehmet Toner tarafından “ Ekstrem Mikroakışkanlar: Dolaşımdaki Son Derece Nadir Tümör Hücreleri ve Kümelerinin Gruplandırılması” konu başlığı ile verildi.  Mehmet Toner konuşmasında, mikroakışkan teknolojilerinin büyük hacimler ve karmaşık sıvılar için uyarlanması konusundaki çalışmaların yanı sıra dolaşımdaki son derece nadir tümör hücrelerinin kandan izolasyonu gibi çeşitli uygulamalardan bahsetti. Toner şunları söyledi: Mikroakışkan teknolojileri, küçültülmüş biyokimyasal analitik süreçler geliştirmek için türbülansın yokluğu, elektro-ozmotik akış, yüzey ve arayüz etkileri, kılcal kuvvetler gibi mikro ve makro ölçekli akışlar arasındaki farkları kullanmaktadır. Söz konusu alan mikro sensörleri, mikro valfleri ve mikro pompaları içermektedir. Ayrıca "çip üzerinde laboratuvar" cihazları geliştirmek için fiziksel, elektriksel ve optik algılama yöntemlerinin mikroakışkan teknolojilerine uyarlanması da mümkün olmaktadır.

Etkinliğin son gününde ise Distinguished Fellowlarımız Mete Atatüre, Holger Klein, Serdar Taşıran ve Özlem Ayduk Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldiler. Bu toplantılarda misafir bilim insanları gerek çalışma alanları, gerekse daha geniş çerçevede bilimsel araştırmaların dünyanın önde gelen üniversite ve kuruluşlarında nasıl sürdürüldüğü konusunda örnekler verdiler, öğrencilerin sorularını cevapladılar.

Distinguished Fellowlarımızın özgeçmişlerini görmek için tıklayınız.