Doktora Öğrencimiz Oğuz Can Ok’un Projesine TÜBİTAK ARDEB-1002 Desteği

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Doktora Programı Öğrencisi Oğuz Can Ok, TÜBİTAK ARDEB-1002 Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

OğuzCanOk

Oğuz Can Ok’un projesi “Mutfaktaki Neoliberalizm?: Türkiye'de Yemek, Beden ve Toplumsal Cinsiyet Arasındaki Karmaşık İlişkiler” adını taşıyor. Projede eleştirel erkeklik çalışmaları perspektifinden bakılarak erkeklerin ev içi ücretsiz emeğe katılımlarının, mutfakla olan ilişkileri ve yemek yapma veya hazırlama eylemleri özelinde incelenmesi hedefleniyor.

Yürütücülüğünü kendi doktora tezi kapsamında Oğuz Can Ok'un yapacağı proje 1 yıl sürecek. Projenin danışmanlığını Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Ayşecan Terzioğlu ve TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Selin Akyüz üstlenecek. Aynı zamanda proje kapsamında bir lisans bursiyeri görev alacak.

Projenin önemine değinen ve detayları hakkında bilgi veren Oğuz Can Ok şunları söyledi:

Zaman kullanım anketleri gibi nicel verilere bakıldığında halen kadınların ücretsiz ev içi emek kapsamında olan yemek hazırlama aktivitelerine daha fazla zaman ayırdıkları gözükmekte. Bu projede bu eşitsizlik tespitinden yola çıkarak ev mutfaklarında aktif sorumluluk alan erkeklerin motivasyon kaynakları ve gerçekleştirilen erkeklik performansları eleştirel bir perspektiften irdelenecek. Proje, farklı erkeklik tipolojileri ve eşitlikçi bir erkekliğin üretimi üzerine olan tartışmalara katkı sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla derinlemesine mülakatlar gibi nitel veri toplama araçlarının yanında, mutfak günlükleri isimli yeni yaratıcı nitel veri toplama aracı da kullanılacak. Bu sayede proje çıktılarıyla hem kuramsal hem de metodolojik alan yazınına katkı sağlamayı amaçlamakta. Aynı zamanda bu çıktıların toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik özgün politika önerilerine ve sivil toplumun kullanabileceği materyallere dönüştürülmesi hedefleniyor.