Doktora Öğrencimizin Makalesi Featured Article Olarak Yayınlandı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik programı doktora öğrencisi Merve Buldu-Aktürk’ün "EPR investigation of point defects in HfB2 and their roles in supercapacitor device performances” başlıklı makalesi deneysel ve teorik fizik alanındaki en önemli dergilerden olan Applied Physics Letters dergisinde yayınlandı. Geniş ilgi uyandıran makale, dergi editörlerinin seçimi ile “Öne Çıkan Makale” (Featured Article) olarak belirlendi.

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Özge Balcı-Çağıran ile yapılan ortak çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ve yazarları arasında Sabancı Üniversitesi MDBF öğretim üyesi Emre Erdem’in de bulunduğu makaleye bu linkten erişebilirsiniz. 

Makaleye konu olan çalışma Malzeme, Kimya, Fizik ve Enerji alanlarını kapsamakta olup, Sabancı Üniversitesi MDBF bünyesinde gerçekleştirilen disiplinlerarası araştırmalara güzel bir örnek teşkil etmektedir.