EDU Sertifika Programları’nda Erken Kayıt Fırsatları!

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, liderlikten, optimizasyona, finanstan, insan kaynakları alanlarına kadar geniş yelpazede eğitimler sunmaya devam ediyor.

EDU Aralık

EDU’nun Ekim ve Kasım aylarında başlayacak programları için erken kayıt fırsatları bulunuyor.

İşte Liderlik Sertifika Programı

İşte Liderlik Sertifika Programı, yöneticilerin hem kendilerindeki hem de ekiplerindeki potansiyeli açığa çıkarmayı ve liderlik becerilerini geliştirmeyi; böylelikle çalışan memnuniyeti ve performansı yüksek ekiplere dönüştürmeyi hedefleyen yenilikçi ve yaratıcı bir programdır. Yönetim ve liderlik sorumluluğu olanlar veya bu sorumluluğa hazırlanacak bireyler için tasarlanan İşte Liderlik Sertifika Programı, iş hayatı başta olmak üzere hayatın her alanında liderlik ile ilgili öğrendiğiniz teorik bilgileri, uygulamalar ve grup koçluklarıyla gerçek hayata taşıyarak gelişiminizi desteklemeyi hedeflemektedir.  3 Kasım’da başlayacak programın son başvuru tarihi 26 Aralık 2023.

Yöneticiler İçin Finans Sertifika Programı

Yöneticiler İçin Finans Sertifika Programı’nda, finansçı olmayan yöneticilerin, iş ortakları ve iş sahiplerinin bir finansçı kadar bilgi sahibi olabilmeleri ve bütünsel bir finansal bakış açısı kazanmalarını sağlamak ile bir işletmenin tüm faaliyetleri süresince karar süreçlerinde finansal boyutun etkilerini ön görebilmeleri hedeflemektedir. Program 7 Kasım 2023’de başlıyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ekim 2023.

Okul Liderliği Sertifika Programı

Sabancı Üniversitesi, EDU tarafından, ERG Eğitim Laboratuvarı içerik desteğiyle hayata geçirilen Okul Liderliği Sertifika Programı, okul yöneticilerinin 21. Yüzyılın eğitimine liderlik etmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Okul Liderliği Sertifika Programı, “Öğretimsel Liderlik”, “Operasyonel Liderlik” ve “Dönüşümsel Liderlik” olmak üzere üç farklı liderlik patikası üzerinden, uluslararası güncel örneklerle, etkileşimli; takım çalışmaları ve simülasyonlarla uygulamaya dönük bir yapıda sürdürülecektir. 15 Kasım’da başlayacak program için erken kayıt fırsatı 30 Eylül tarihine kadar devam ediyor. Son başvuru tarihi ise 8 Kasım 2023

Prosci® Değişim Yönetimi Sertifika Programı

Prosci® Değişim Yönetimi Sertifika Programı başarılı bir değişim girişiminin nasıl uygulanacağını öğrenmek için kapsamlı ve atölye tarzı metodolojik bir program. Prosci® Değişim Yönetimi Sertifika Programı'nda, katılımcılar projelerine 3 gün boyunca Prosci® metodolojisini uygulayıp değişim projelerini şekillendirecektir. Bu süreçte Projeden etkilenen kişileri, olası dirençleri, direnç ile başa çıkmak için gereken taktikleri, proje sağlığını ve olası riskleri görüp, içselleştirecek ve harekete geçmek için planlar oluşturacaktır. Son başvuru tarihi 17 Kasım olan programın ilk dersi 24 Kasım 2023 tarihinde olacak.

Liderlikte İlk Adımlar Sertifika Programı

Liderlikte İlk Adımlar Sertifika Programı ile yönetim pozisyonlarına yeni atanan veya mevcutta ekip yönetme sorumluluğu olan, ilk kademe yöneticilerin etkili, başarılı, kaliteli ve verimli sonuç üretmede katkısının olacağı liderlik potansiyellerini açığa çıkarmak, liderlik becerilerini geliştirmede teorik bilgilerin yaşama geçirilmesinde destek olmak hedeflenmektedir. Katılımcılar, grup koçlukları ve birbirinden öğrenme ortamı ile edinilen bilgiyi iş hayatındaki deneyimlerine taşıma fırsatı da bulacaklar. 30 Eylül 2023 tarihine kadar erken kayıt imkanı sunan programa son başvuru tarihi 24 Kasım. Program 1 Aralık 2023’de başlıyor.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı, 21. yüzyıl İK liderlerinin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmeyi, değişen çalışma koşulları ve işyeri dinamikleri çerçevesinde entelektüel sermayelerini güçlendirmeyi ve bunu etkin bir şekilde yönetmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Profesyonellerin, kişisel, mesleki ve kurumsal gelişimi daha analitik ve bütüncül bir yaklaşımla ele almalarını sağlayarak, organizasyon genelinde İK’nın kurumsal etkisini artırmaları, kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturma konusunda kabiliyetlerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Son başvuru tarihi 1 Aralık olan program, 8 Aralık 2023 tarihinde eğitime başlıyor. Erken kayıt fırsatları 27 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli.

Simülasyonlu Bütünsel İşletme ve Finansal Yönetim

Simülasyonlu Bütünsel İşletme ve Finansal Yönetim eğitiminde, katılımcılar iş ve yönetimin tüm fonksiyonlarına bütünsel bir bakış açısı kazanarak, alacakları iş kararlarının diğer fonksiyonlara ve özellikle finansal etkilerini yaşayarak öğrenecekler.  Eğitimde, en iyi öğrenme yöntemlerinden biri olarak kabul edilen, yaparak-yaşayarak öğrenmeyi, iş yönetimi simülasyonu ile katılımcılara aktarmayı hedefleyen eğitimde, katılımcılar; işletme ekonomisinin temelleri, bilanço ve gelir tabloları, rekabetçi stratejiler ile bu stratejilerin nasıl oluşturulduğu konusunda beraber çalışıp birlikte kararlar alacaklar. Erken kayıt fırsatı 12 Ekim 2023’de son bulurken, kayıt imkanı 13 Aralık tarihine kadar devam ediyor. Eğitim 28 Aralık 2023 tarihinde başlıyor

Bu ve diğer tüm programlar ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için https://edu.sabanciuniv.edu/tr/acik-egitimler adresini ziyaret edebilirsiniz.