EDU, Sertifika Programlarında Erken Kayıt Olanağı Sunuyor

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, haziran ayında başlayacak Liderliğe İlk Adımlar Sertifika Programı, Kurumsal İletişim Uzmanlığı Sertifika Programı, Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı, Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı ile Bütünsel İşletme Yönetimi ve Finansal Etkileri Eğitimi’ne özel %15 erken kayıt olanağı sunuyor.

Kurumsal İletişim Uzmanlığı Sertifika Programı

Kurumsal iletişim sektörüne yetkin ve donanımlı biçimde hazırlanmak, kariyerinde gerçek bir ilerleme kaydetmek isteyen herkes için sektörün duayenleri tarafından, iş dünyasından güncel örnekler ve uygulamalarla sürdürülecek program 19 Mart’ta başlayacak.

Toplam 9 tam eğitim gününden oluşan programda, geleneksel iletişim süreçlerinin yanı sıra lider iletişimi, kurumsal ilişkiler, itibar yönetimi gibi farklı başlıktaki konulara ışık tutulacak.

Liderliğe İlk Adımlar Sertifika Programı

9 tam günlük eğitimden oluşan Liderliğe İlk Adımlar Sertifika Programı’nda yöneticilerin liderlik becerilenin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesine odaklanılacak. İlk kademe yöneticilerin ve yönetici adaylarının katılabileceği programda ilişki, duygu ve çatışma yönetimi ve çözüm geliştirme gibi konularda eğitim modülleri yer alıyor. Program 18 Haziran’da başlayacak.

Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı

Program, veri bilimine bir hazırlık dersi olmanın yanında, katılımcılara bilişimsel düşünme (computational thinking) kavramlarını pratikte uygulayabilmeleri adına temel programlama yetenekleri de kazandırmayı hedefliyor. 8 eğitim gününden oluşan programda katılımcılar; dersler, ödevler ve uygulama çalışmaları ile algoritma tasarlamayı, bir problemi alt problemlere bölebilmeyi ve parçalardan bütüne gidecek şekilde problem çözmeyi öğrenecekler. Sabancı Üniversitesi Öğrenci Üyesi İnanç Arın tarafından verilecek program, 15 Haziran’da başlayacak.

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Program, eğitmenlik kariyerinde ilerleyen kişilerin gelişim yolculuklarında, fark yaratan eğitmenler olabilmelerine; iyi bir eğitmen olmak için gereken tüm yetkinlik alanlarını geliştirebilmelerinde destek ve rehber olmayı amaçlıyor.

10 Haziran’da başlayacak programda, yetişkin öğrenme teorisi ve öğretim tasarımı modellerinin temelleri, ihtiyaç analizi, fasilitasyon, öğrenme hedefleri, teknik ve materyal kullanımı ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ışık tutulacak. Modüler yapıdaki programda, sahnede ve sanal ortamda katılımcıları etkileme, eğitimi hikayeleştirme konuları ile bilgiler aktarılacak.

Bütünsel İşletme Yönetimi ve Finansal Etkileri

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Yusuf Soner'in eğitmenler arasında yer aldığı Bütünsel İşletme Yönetimi ve Finansal Etkileri eğitimi katılımcılara iş ve yönetimin tüm fonksiyonlarına bütünsel bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor. En iyi öğrenme yöntemlerinden biri olarak kabul edilen ve yaparak-yaşayarak öğrenmeyi iş yönetimi simülasyonu ile katılımcılara aktarmayı hedefleyen eğitimde, katılımcılar; işletme ekonomisinin temelleri, bilanço ve gelir tabloları, rekabetçi stratejiler ile bu stratejilerin nasıl oluşturulduğu konularında beraber çalışıp birlikte kararlar alacaklar. Eğitim 12 Haziran’da başlayacak.

Programlarda erken kayıt indiriminden yararlanmak isteyenlerin 18 Mayıs’a kadar kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Eğitimler ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt için https://edu.sabanciuniv.edu/tr/acik-egitimler adresini ziyaret edebilirsiniz.