EFSUN Merkezi’nin 2023-2024 Aktivite Raporu Yayınladı

Sabancı Üniversitesi Nanotanı için Fonksiyonel Yüzeyler ve Arayüzeyler Mükemmeliyet Merkezi (EFSUN), 2023-2024 aktivite raporunu yayınladı.

Efsun Rapor 23-24

EFSUN 2023-2024 Aktivite Raporunu okumak için lütfentıklayın.

EFSUN Hakkında

EFSUN, YÖK tarafından onaylanmış olup ve kuruluşu Resmi Gazete'de yayınlanarak aktif hale geçmiş olan, Türkiye'deki az sayıdaki mükemmeliyet merkezlerinden birisidir. Ülkemizde Nano tanı konusuna adanmış tek merkezdir.

Merkezin misyonu üstün nitelikli araştırmacıları bir araya getirerek yüksek etkiye sahip, etkili ve özgün nano tanı için gerekli bilim ve teknolojiye odaklanmış araştırma çıktıları ortaya koymaktır. Merkez yüksek etkiye sahip araştırma çıktıları sayesinde uluslararası kariyere sahip yüksek kalibreli araştırmacıların kümelendiği bir çekim merkezi haline dönüşmeyi amaçlamaktadır.

Kısa sürede Merkez, araştırmacılarının yoğun ve işbirlikçi çabalarıyla Sabancı Üniversitesi'nin önemli Araştırma Güç Merkezleri'nden biri haline gelmiştir. Merkezdeki araştırma çalışmaları ve işbirlikleri, 2017-2018 yılları arasında prestijli dergilerde 100'den fazla dergi yayınına, 7 ortak patent başvurusuna ve 4 ortak patent tesciline olanak vermiştir. Bir yıl içinde hem ulusal hem de uluslararası kaynaklardan önemli miktarda proje destekleri alınmıştır. Bünyesindeki araştırmacılar, Sabancı Üniversitesi'nden önemli bir destek almadan ve yüksek etkili çıktılar sağlayarak merkezin işlevselliğini devam ettirmektedirler.