Ekolojik Tahayyüller, Eleştirel Yaklaşımlar

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) 23-25 Şubat 2023 tarihleri arasında “Ekolojik Tahayyüller, Eleştirel Yaklaşımlar” başlığında uluslararası konferans düzenleyecek. 

 

sugender_ekolojik_yaklasimlar_konferans

 Minerva Han, Karaköy’de hibrit olarak düzenlenmesi planlanan konferansı ajandalarınıza kaydedebilirsiniz.

 

 

EKOLOJİK TAHAYYÜLLER, ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR

SU Gender Uluslararası Konferansı

İnsan türü olan biz kendimizi çevremizde konumlarken coğrafi, estetik, duygusal, zihinsel ve pragmatik biçim ve yöntemleri daima düşünürüz. Bugün ise pandemiye ve epidemiye, küresel iklim değişikliği ve ekolojik çöküşe tanıklık ederken insan ve yeryüzü, insan ve gezegen ilişkisine dair yeni bir akademik ve eleştirel bakışın gerekliliğini hissettiğimiz aşikardır. Beşeri ve sosyal bilimler, ekoeleştiriden insansonrası kuramlara, politik ekolojiden derin ekolojiye değin multidisipliner bir anlayış aracılığıyla insanın doğal ve yapılı çevresiyle nasıl ilişkilendiği ile yakından ilgilidir. SU Gender tarafından 23-25 Şubat 2023 tarihlerinde düzenlenecek uluslararası konferans, insanın evi addettiği çevresiyle kurduğu derin ve karmaşık ilişkiler ağını tartışmaya açarken birbirimize ne tür hikâyeler anlattığımızı, anlatacağımızı feminist politik ekoloji perspektifinden gündeme getirmeyi amaçlıyor.

Ekolojik Tahayyüller, Eleştirel Yaklaşımlarkonferansı herkesi toplumsal, kültürel, edebi ve estetik bağlamlarda yeni düşünce ve bilgi üretme biçimlerini tartışmaya davet ediyor. Konferansta katılımcıların değerli katkılarıyla şu soruları sormak niyetindeyiz: Birincisi, içinde bulunduğumuz koşullarda “ekolojik tahayyüller” olarak adlandırmayı seçtiğimiz bu açıklıkta sosyo-kültürel ve sosyo-ekolojik olarak ne tür etkin ve yenilikçi bakış açıları geliştirebiliriz? İkincisi, çevresel krizler, ekolojik çöküşler karşısında kültür ve edebiyat araştırmacıları ve sanatçıları olarak bize verili hikâyeleri ve varsayımları sorgulayacak, geçmiş, şimdi ve geleceğe dair düalist söylemlerin ötesinde yeni bir hikâye anlatıcılığını vurgulayacak ne tür söylemler geliştirebiliriz?

23-25 Şubat 2023’de Minerva Han, Karaköy’de hibrit olarak düzenlemeyi planladığımız konferansın programı yakında açıklanacak. Şimdiden tarihleri not etmenizi rica ederiz. Sorularınız için sugender@sabanciuniv.edu adresine yazabilirsiniz.