GEARING-Roles Etkinliği: Araştırma Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Sabancı Üniversitesi 30-31 Mart 2022 tarihlerinde AB Ufuk 2020 kapsamında desteklenen GEARING-Roles Projesinin “Araştırma Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu konferansına ve kurumlar arası işbirliği etkinliğine katıldı.


Sabancı Üniversitesi’nin ortağı olduğu AB Ufuk 2020 GEARING-Roles (Gender Equality Actions in Research Institutions to Transform Gender Roles) projesi kapsamında düzenli aralıklarla, konsorsiyum ortağı olan kurumlar arasında bilgi, deneyim ve iyi örneklerin paylaşılmasını ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik eden kurumsal işbirliği etkinlikleri düzenleniyor. Bunlardan sonuncusu 30-31 Mart 2022 tarihlerinde Estonya Araştırma Konseyi (Estonian Research Council) ev sahipliğinde, Sabancı Üniversitesi, Lizbon Üniversitesi, Deusto Üniversitesi ve Yellow Window’dan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

Kurumların temsilcileri bir günlük hibrid bir etkinlikte bir araya gelerek, araştırma kuruluşları ve araştırmalara hibe sağlayan kuruluşların, araştırma süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde gerçekleştirdikleri ve planladıkları uygulamalar hakkında fikir ve deneyim alışverişinde bulundu. Etkinlikte, 2021’den bu yana Avrupa Birliği projelerine başvuruda aranan kurumsal cinsiyet eşitliği koşulunun* yerine getirilmesi için araştırma üreten ve araştırma fonlayan kuruluşlar arasında geliştirilebilecek sinerji ve olası destek mekanizmaları hakkında öneriler paylaşıldı. 

Etkinliğin ilk oturumuna TÜBİTAK Başkan Danışmanı ve Bilimsel Programlar Uzmanı Duygu Çelik, Portekiz Bilim ve Teknoloji Vakfı Çalışmalar ve Planlama Birimi bölümü koordinatörü Maria João Sequeira ve Estonya Araştırma Konseyi başkanı Karin Jaanson konuşmacı olarak katıldı. Oturumda, üç kuruluşun araştırma süreçlerinde cinsiyet dengesi ve bakış açısının geliştirilmesi için attığı ve atmayı planladığı adımlar aktarıldı ve üniversitelerin bu yönde yapacağı çalışmaları desteklemek konusunda ulusal düzeyde yapılabilecekler konuşuldu. Duygu Çelik, TÜBİTAK süreçlerinde kadın araştırmacıların katılımının artırılmasına yönelik politika belgeleri, bu belge kapsamında atılan ve planlanan bazı adımlar ve TÜBİTAK olarak içinde bulundukları GENDERACTION projesinden bahsetti.

Etkinliğin ikinci oturumuna Sabancı Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Transferi (SUATT) Ofisi Direktörü Talat Durgut ve Lizbon Üniversitesi Coğrafi Çalışmalar Merkezi (IGOT) Direktörü ‪José Luís Zêzere konuşmacı, Sabancı Üniversitesi GEARING-Roles projesi yürütücüleri Ayşe Gül Altınay ve Zeynep Gülru Göker panelist olarak katıldılar.

SUATT direktörü Talat Durgut konuşmasında, Sabancı Üniversitesi Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı kapsamında araştırma süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek yönünde uygulanan ve uygulanması planlanan eylemleri aktardı.  Araştırma ekiplerinde cinsiyet dengesi sağlanması, araştırma tasarımına toplumsal cinsiyet perspektifinin entegre edilmesi için teşvik ve destek mekanizmaları kurulması, araştırma süreçlerine dair cinsiyete göre ayrıştırılmış veri toplanması ve göstergelerle izleme çalışmalarının yapılması, iyi örneklerin görünür kılınması gibi birçok öneri paylaşıldı. Etkinlikte, araştırmalara fon sağlayan kuruluşların üniversitelere yönelik geliştirebilecekleri destek mekanizmalarına yönelik, örneğin, kurumlar arası fikir ve deneyim alışverişini sağlamak üzere platformlar kurulması, bilgi günleri düzenlenmesi, ulusal ölçekte veri toplanması, araştırmalarda cinsiyet perspektifinin içerilmesine yönelik eğitimler verilmesi ve bu alanda yapılan araştırmaları destekleyecek programlar oluşturulması gibi öneriler de paylaşıldı.

Etkinliğe, Sabancı Üniversitesi’nden SUATT Direktörü Talat Durgut, SUATT Sanat ve Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimleri Proje Partnerleri Müdürü ve Araştırmalarda Toplumsal Cinsiyet İrtibat Kişisi Gökçin Ardakoç, İnsan Kaynakları İş Ortağı ve Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Ezgi Demircioğlu ve GEARING-Roles proje ekibi, Ayşe Gül Altınay, Zeynep Gülru Göker ve İlayda Ece Ova katıldı.

30 Mart’ta gerçekleşen GEARING-Roles “Yüksek Öğretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konferansında, Zeynep Gülru Göker Sabancı Üniversitesi Cinsiyet Eşitliği Eylem Planının içeriği, hazırlanma ve uygulanma sürecine dair bir sunum yaptı. Konferansın çeşitli oturumlarında, araştırmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kesişimsellik bakış açısının içerilmesi konusu örneklerle ele alındı.

*Avrupa Komisyonu 2021 yılında, hibe başvurusu yapan üniversite ve araştırma kuruluşlarının Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı olmasını başvuru koşulu olarak belirledi. Önümüzdeki yıllarda, komisyonun eylem planının uygulanması yönünde atılan adımları daha yakından incelenmesi ve denetlenmesi de bekleniyor.