IICEC Enerji Piyasası Haber Bülteni (İklim Krizi Özel Sayı) – 35