IICEC Enerji ve İklim Araştırma İncelemesi

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi, IICEC Enerji ve İklim Araştırma İncelemesini (IICEC Energy & Climate Research Review) yayınladı.

IICEC Energy & Climate Review

Bu serilere baz oluşturan raporlar, dünya çapında tanınırlıkları, geçerlilikleri, özgünlükleri, çeşitlilikleri ve hem mevcut hem de gelecekteki enerji ve iklim gündemine katkıları dikkate alınarak seçilmiştir. IICEC ECRR, yalnızca bir araştırma özetinin ötesinde, küresel ve bölgesel enerji ve iklim konularının çeşitli yönlerine ilişkin seçilmiş araştırmaların en önemli bulgularının derinlemesine bir analizini sunmayı amaçlamaktadır. "Temel Çıkarımlar" yalnızca temel bulguları özetlemekle kalmayıp, aynı zamanda daha sürdürülebilir bir enerji geleceği için içgörüleri de ön plana çıkarmaktadır. ECRR aracılığıyla, kapsamlı okumaya saatler harcamak yerine, araştırmaların özünü yalnızca birkaç dakika içinde elde edebileceğinizi umuyoruz.