İPM’den “Salgın ve Toplum” webinar serisi: "Geçmiş Dönemin Muhasebesi: Salgın, Toplum ve Siyaset"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin, koronavirüs salgını sebebiyle bu süreçte karşılaşılan sorunlara birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi devam ediyor.

salgın_ve_toplum_5Ekim

5 Ekim Salı saat 15.00'te yapılacak webinar toplantısının bu bölümünün başlığı, Geçmiş Dönemin Muhasebesi: Salgın, Toplum ve Siyaset”.

Moderatörlüğünü İPM Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın Düzgit’in yapacağı bu bölümün konuşmacıları, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İPM Direktörü Fuat Keyman, İPM Toplumsal Psikoloji Çalışmaları Koordinatörü Nebi Sümer, İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Selim Badur olacak.

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütüyor.

Kayıt linki: https://event.webinarjam.com/register/183/3v8m9a7v