İPM’den “Salgın ve Toplum” webinar serisi: NATO ve Ukrayna Krizi

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin, koronavirüs salgını sebebiyle bu süreçte karşılaşılan sorunlara birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi devam ediyor.

salgın_ve_toplum_8Subat

8 Şubat Salı günü saat 15.00'te yapılacak webinar toplantısının bu bölümünün başlığı: “NATO ve Ukrayna Krizi”. Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İPM Direktörü Fuat Keyman’ınmoderatörlüğünde gerçekleşecek webinarın bu bölümünde Emekli Büyükelçi Fatih Ceylan ve Diplomat Tacan İldem olacak.

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütüyor.

Kayıt linki: https://event.webinarjam.com/register/208/zykp3hrm