MDBF Doktora Öğrencimize TEKNOFEST 2022 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ödülü

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Doktora öğrencisi Shaghayegh Saeidiharzand, "Rüzgar Türbinleri İçin Yenilikçi Buzlanmayı Önleyici Kaplamalar" projesiyle TEKNOFEST 2022 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Ödülü’nün yanı sıra En İyi Sunum Ödülü’ne de layık görüldü.

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, enerji verimli sistemler oluşturmayı amaçlamakta ve yenilenebilir enerji kaynakları için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanılmasını teşvik etmektedir. 

Sabancı Üniversitesi proje ekibi iki eski lisansüstü öğrencisi Ahmad Reza Motezakker ve Soroush Niazi, MDBF ve SUNUM araştırmacısı Dr. Abdolali Khalili Sadaghiani, SUNUM araştırmacısı Alp Yürüm ve MDBF öğretim üyesi ve SUNUM araştırmacısı Ali Koşar’dan oluşmaktadır. 

Bu çalışma ve ödül EFSUN Mükemmeliyet Merkezi bünyesinde yapılan yüksek nitelikli disiplinlerarası araştırmalara güzel bir örnektir.